Gjedved Kjørmes GjildeErik Winther (t.v.), afgående oldermand - Poul Erik Bystrup (t.h.), oldermand 2024

GEDVED - Det var det Herrens år 2024, lørdag 3. februar, at byens oldermand, Erik Winther med god hjælp fra Erik Jensen (professionel jagthornsblæser) gav lyd i signalhornet og hidkaldte byens bedste og klogeste mænd. Tiden var inde til regnskabets time.

Af Ole Svendsen

Her midtvejs mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn skulle man traditionen tro lave opgørelse over fourage og andet nødvendigt for at komme igennem de sidste vinterdage, inden forårssolen igen ville skinne og sørge for den nye vækst. Var der ikke foder nok, ville det blive nødvendigt at tilpasse besætningernes størrelse, da intet kræ måtte sulte sig igennem den mørke og hårde tid. Hvad mon oldermanden kunne berette? - tænkte de kloge mænd, inden man kunne gå over til den ikke uvæsentlige anden del af Gjildets virke, nemlig at konsumere de gule ærter med tilbehør veltillavet af Seminariets nye beværtning, ”Lones Mad”.

Mandtal og nye medlemmer

Men først skulle der gøres mandtælling og tages stilling til optagelse af nye medlemmer i Gjildet. 2 nye medlemmer havde søgt optagelse. Efter grundige overvejelser blev det besluttet, at Allan Jenkins og Martin Kopp kunne optages i Gjedved Kjørmes Gjilde og dermed være med til at tage ansvar for byens ve og vel. På behørig vis blev der truttet i hornet for at byde de nye medlemmer velkommen. 
 

Oldermandens signiers

Status over året som gik

Efter første runde med de gule ærter var det tid for oldermandens gennemgang af byens begivenheder i det forgange år. Det blev en grundig gennemgang, hvor kun enkelte begivenheder kan få plads til en kort omtale her:

Den nye hal blev indviet med manér, borgmestertale og mange aktiviteter. Senere på året blev de nye padelbaner indviet. Utroligt mange frivillige kræfter af byens borgere blev i flere år lagt i disse 2 faciliteters tilstedekomst. De er nu et stort aktiv i byens liv og virke. 

Årets konfirmander gik i december i fakkeltog fra Sognegården til Gedved Sø og blev vidner til sammen med andre borgere, at Danmarks første adventsbål blev tændt. Et par gode timer med bål, præstens tale, salmer, gløgg, kakao og æbleskiver mindede deltagerne om julens komme.

Vi kommer ikke udenom vejret

Vejret blev naturligvis omtalt. På trods af et par tørkemåneder fik byen måske et rekordstort antal millimeter regn. Normalåret giver ca. 750 mm regn. På landsbasis blev det i 2023 til ca. 1000 mm; men i Gedved faldt der over 1200 mm – mere end 50% over normalen.

De vanskelige trafikale forhold i byen blev påtalt. Der er store forventninger til, at de bliver stærkt forbedrede i år. Enkelte bemærkede, at det måske ligefrem kunne blive nødvendigt, at byen igen fik sin egen damptromle for at få rettet op på de elendige forhold.

Et tilsyn med Brugsens forsyninger i køledisken og andre steder, beroligede forsamlingen med, at man nok skulle klare sig igennem de sidste af vinterens strabadser.
 

Oldermanden aflægger beretning for Gjedved Kjørmes Gjilde

Foryngelseskur?

Endelig kom oldermanden ind på, at der måske skulle gøres en indsats for at forynge aldersgennemsnittet i Gjildet, og om kvinder også skulle kunne blive medlemmer. Der opstod en dyb tavshed i forsamlingen efter disse forslag, indtil en stille røst i baggrunden mumlede, om det ikke var mere end nok, at Store Bededag var blevet afskaffet. Hvad han end mente med det, så var oldermandens konklusion, at det ikke var tiden til at gøre sig disse voldsomt indgribende og forandrende tiltag i Gjildets virke.

Historier som næsten passer

Undervejs med hyggelig snak og spisen følte forskellige gode mænd sig indimellem kaldet til at underholde forsamlingen med historier fra den virkelige verden, som dog vist alligevel ikke helt kunne holde vand.

Ny oldermand for 2024

Nu var tidspunktet kommet til, at den nye oldermand for 2024 skulle præsenteres. På næsten fuldt ud demokratisk vis havde oldermanden efter mange overvejelser fundet frem til, at afløseren skulle være Poul Erik Bystrup. Han blev modtaget med klapsalver, selvom enkelte mente, at forsamlingen i modsætning til tidligere ikke var blevet hørt. Det blev dog imødegået med at sidste gang, hvor forsamlingen kunne putte deres forslag i en høj hat, så havde den forhenværende oldermand på forunderlig vis vistnok fået det arrangeret sådan, at alle sedler i hatten havde det samme navn. 

Således gik det derfor i opfyldelse, at årets nye oldermand jævnfør vedtægterne suverænt udpeges af den afgående oldermand. Forsamlingen udtrykte efterfølgende deres tillid til under hornblæsning, at den nye oldermand nok skulle forvalte byens ve og vel i 2024. Det blev der skålet for, og efter endnu stund med gode snakke og mad m.m., kunne forsamlingen afslutte årets Kjørmesgjilde og gå lige hjem, så godt, som det nu var muligt.
 

Lignende artikler

Ole Svendsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023