Indvielse af Gedved Idrætsforenings nye hal(Foto Jørn Kildall)

Det var en dag fyldt med gåsehud og glæde for Anders Schou Vigild, formand for Gedved Idrætsforening, da den nye hal skulle indvies. Vigild fortæller, at processen har været lang, men utrolig spændende og givende, og at han er meget begejstret for dagen.

Tekst og fotos Jørn Kildall

Selvom hallen allerede har været i brug i en periode, er det først i dag, at indvielsen markerer starten på et nyt kapitel for foreningen. Vigild understreger, hvor vigtigt det er at anerkende de frivillige kræfter, der har været med til at gøre projektet muligt.

Finansieringen af interiøret har været en udfordring, men Vigild forklarer, at nogle frivillige har bidraget økonomisk til cafeteria-delen, og at der er fundet midler til at færdiggøre springgravene. Der søges fortsat midler til forskelligt inventar i hallen.

Planen er, at fra i dag vil halgruppen lukke ned, og samarbejdet mellem de forskellige foreninger vil fortsætte med at søge penge og udvikle projektet videre. Vigild understreger vigtigheden af at udfylde rammerne, som er blevet stillet til rådighed, og at det er op til foreningerne at skabe indholdet i hallen.

Til trods for udfordringerne har Gedved Idrætsforening formået at tage noget af det gamle inventar i brug, og Vigild ser frem til, hvordan den nye hal vil udvikle sig i fremtiden. Gåsehuden er forhåbentlig snart overstået, men glæden og begejstringen vil uden tvivl vare ved hos alle involverede i projektet.
 

(Foto Jørn Kildall)

Velkomst og tak fra foreningerne

Ved indvielsen af den nye hal i Gedved bød Wanja Høj Sørensen, formand for gymnastikforeningen, og Anders Vigild, formand for Gedved Idrætsforening, velkommen og takkede alle involverede for det gode samarbejde. Vigild fremhævede samarbejdet mellem GFG og Wanja, der har været en fornøjelse og vil komme byens aktive til gode.

Efter en kort præsentation af dagens program, tog Lars Bohlbro og Bjarne T. Lauridsen fra halbyggegruppen ordet og fortalte om projektets historie og visioner. De takkede også Horsens Kommune for deres bidrag på 10 mio. kr. samt alle de frivillige, der har arbejdet tæt sammen med foreninger, skole, lokalråd, SFO og ungdomsskole for at udarbejde visionsplanen.

Bjarne T. Lauridsen beskrev indsamlingsplanen og kampagnen, der involverede børn, forældre og bedsteforældre, som fortalte om, hvorfor de skulle støtte projektet. Han udtrykte sin taknemmelighed for den store fælles indsats og de store bidrag fra erhvervslivet og private sponsorer, der har gjort det muligt at skabe dette nye samlingspunkt for Gedved.

Lokale firmaer donerede i alt 800.000 kr., og dette beløb blev matchet af foreningerne, især GFG og GIF, der gik i spidsen for de store donationer. Lauridsen takkede alle de frivillige, der har arbejdet utrætteligt for at gøre projektet til en realitet og for at skabe et aktivt samlingspunkt i Gedved for alle aldre.

(Foto Jørn Kildall)

Borgmesterens tale ved indvielsen

Borgmester Peter Sørensen talte ved indvielsen af den nye hal i Gedved, før han sammen med de mange fremmødte børn klippede den røde snor med deres egne, medbragte sakse. Borgmesteren udtrykte sin tak for invitationen og sin glæde over at kunne deltage i indvielsen af hal 2. Han nævnte også, at dagen markerede afslutningen på en lang og succesfuld proces, der startede for cirka fire år siden.

Borgmesteren fremhævede det imponerende engagement fra lokalsamfundet i Gedved, herunder foreningerne og de lokale virksomheder, der har bakket op om projektet. Han roste den nye hal og de faciliteter, den tilbyder, såsom håndbold, fodbold, badminton og især springidræt, som har stor betydning for Gedved.

Peter Sørensen opfordrede halbyggegruppen til at dele deres erfaringer og viden med andre byer og projekter i fremtiden, da der vil blive arbejdet på mange nye projekter fremadrettet. Borgmesteren takkede alle involverede for deres indsats og understregede, at uden deres engagement ville den nye hal ikke have været en realitet. Han sluttede sin tale med at give alle en stor hånd og ønskede dem held og lykke med den nye hal.

(Foto Jørn Kildall)

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024