Kirkernes Fællesliste står for kontinuitet og fornyelseKandidater på Kirkernes Fællesliste foran Tåning Kirke. Fotograf: Karin Majland

I Ovsted, Tåning og Hylke sogne bliver der afstemningsvalg til menighedsrådet den 17. november. Valget står mellem en liste rejst i protest mod et kunstprojekt, der er opgivet og den nyoprettede Kirkernes Fællesliste, der består af otte nye kandidater og seks gengangere fra nuværende menighedsråd.

Fjorten kandidater har meldt sig på Kirkernes Fællesliste i Ovsted, Tåning og Hylke sogne. Seks af kandidaterne er gengangere fra det siddende menighedsråd, som arbejder for, at alle kirkelige handlinger i tre kirker fortsætter i en positiv ånd samtidig med udvikling af populære aktiviteter.

”Kirkernes Fællesliste står først og fremmest for kontinuitet og fornyelse. Derfor er vi rigtig glade for, at otte personer med friske kræfter stiller op på listen. Fælleslisten fokuserer på at fortsætte et godt samarbejde med de øvrige foreninger i lokalområdet. Det vigtigste for samarbejdet i menighedsråd de næste fire år er, at Fælleslisten går ind for en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet. Den diskussion der har været om et kunstprojekt, der nu er opgivet, skal vi lægge bag os,” siger Birgit Secher fra Hylke Sogn som fungerende formand i menighedsrådet.

Hun genopstiller selv efter otte år i menighedsrådet med begrundelsen: ”Vi vil være et fælles menighedsråd for Ovsted, Tåning og Hylke Kirker, og vi vil arbejde for kirken som traditions- og kultur- bærer. Vi skal kunne formidle kirkens budskab på en nærværende og nutidig måde, så det når alle aldre. Det vil vi gerne gøre i et tæt samarbejde med sognets skoler, institutioner og foreninger.”

Mange grunde til at støtte op om kirken

Kirkernes Fællesliste fremhæver tre eksempler på menighedsrådets fornyende aktiviteter i de forgangne fire år, hvilket man vil arbejde videre med.

I Hylke Kirke byder menighedsrådet på en kop kaffe inden gudstjenester. Det tager kirkegængere meget fint imod. Mange kommer lidt tidligere og drikker en tår kaffe, hilser på naboen, får en slud- der om et eller andet. Dåbsgæster, der måske kommer kørende langvejsfra, har været ovenud tak- nemlig for den lille kaffetår på vej ind i kirken, der får betydning som et mødested.

”Samtidig er der stor interesse for at udstille malerier i våbenhuset, hvilket indgår i kommunens nye kunstguide: Kirkekunst i Søhøjlandet. Der er faktisk venteliste, så vi har udstillere det næste års tid. Begge tiltag er ud fra, at der skal være så mange grunde som muligt, til at gå i kirke om søndagen
- altså ud over selve gudstjenesten med prædiken, bønner og salmesang,” siger Birgit Secher.

I sognehuset Stalden har menighedsrådsmedlem Maria Laforce Lauridsen tage initiativ til en åben legestue, hvor barslende og hjemmegående mødre/fædre mødes hver onsdag til hyggelige timer med deres små børn. Man mødes på tværs af sognegrænse, og alle er velkomne uden at forpligte sig. Man kommer, når det passer for baby og forælder – fremmødet er i gennemsnit 8 mødre/fædre med babyer. Over 100 voksne har været med i legestuen.

For menighedsrådet har det handlet om at stille en ramme til rådighed, som forældrene stort set selv udfylder. Man har fået nogle gode erfaringer. I den kommende tid er det planen, at tilbuddet skal udvikles sammen med deltagerne, præster i nabosogne og menighedsrådet.

Sneptrup Præstegårdssti er også værd at fremhæve. Menighedsrådet har været aktør og lagt jord til et stort partnerskab af frivillige, foreninger og myndigheder, som sammen har skabt et af landets mest populære naturstier, der indgår i Spor i landskabet. Støttet af en samling puljer og fonde er der anlagt stier, opstillet unikke træfigurer kombineret med formidling fra Det Gamle Testamente, opført to madpakkehuse, et stort shelter, bålplads, bord-bænke-sæt og bygget bro gennem dele af Bredmose, så alle kan færdes tørskoet mellem Tebstrup og Sneptrup i en rundtur omkring Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Stien er utrolig populær af en blanding af hundeluftere, dagpleje- mødre, institutioner, skolebørn, motionister og en bred skare af naturelskere.

Kandidater på Kirkernes Fællesliste

Ovsted Sogn: Inge Dose, Maria Laforce Lauridsen, Michael Byskov, Ingrid Thrane, Rasmus By- skov, Hanne Kjærgaard

Tåning Sogn: Lars Andersen, Anne Møller Jørgensen, Morten Nielsen

Hylke Sogn: Aase Forbech, Lisbeth Jensen, Jette Christensen, Inge Benfeldt, Birgit Høst Secher

Alle medlemmer af Folkekirken i Ovsted, Tåning og Hylke sogne får automatisk tilsendt et valgkort til valget den 17. november. Menighedsrådet består af elleve personer: Ovsted 5, Tåning 2 og Hylke 4 personer.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021