Menighedsrådsformand Jens-Martin GroveAvisen har mødt den nye menighedsrådsformand i Østbirk Jens-Martin Grove, som blev valgt ind som suppleant, men han blev udpeget som formand. Hør ham fortælle om kirken, de digitale muligheder og om kirkens fremtid.

Jens-Martin Grove, 68, er nyvalgt formand for menighedsrådet i Østbirk. Han flyttede til sognet for fire siden, da han og hustruen flyttede fra Torp.

Han er uddannet som folkeskolelærer og arbejdede i Hatting, men han stoppede i jobbet og fortæller:

- Jeg mener ikke små børn er skruet sammen til at sidde stille lang tid ad gangen. Jeg kunne ikke trives med arbejdet så jeg sagde op og blev ansat ved Yding kirke som ringer/graver, kirketjener og -sanger. Jeg havde alle funktioner undtaget præsten og organistens, griner han.

Efter et par år i jobbet savnede han skoleverdenen og søgte tilbage på en efterskole, men beholdt jobbet som kirkesanger i Yding i 16 år.

- Da der var opstilling til menighedsrådsvalget i 2020, ville jeg gerne bidrage og valgte at stille op. 
Jens-Martin blev valgt ind som suppleant, og forskellige omstændigheder gjorde at han blev udpeget som formand for menighedsrådet i Østbirk.

Fra asken i ilden før jul

-Jeg har ikke erfaring fra andre menighedsråd, men med de gode folk som allerede har taget godt mod mig, skal det nok gå. Jeg blev udpeget på mødet 15. december og 23. december kom jeg for alvor på arbejde, da julegudstjenesterne ikke skulle gennemføres alligevel, konstaterer han.

Da det virkelig gik stærkt, dagen før jul, kunne Jens-Martin se præster og personale yde deres bedste:

- Det var en fornøjelse at se præsterne handle hurtigt, og de fik informeret hele vejen rundt… de tog ansvar og agerede på situationen. De to præster Peter og Lone er gode til at inspirere og sparre med hinanden. De er meget forskellige og så går det op i en højere enhed.

Situationen med nedlukninger betyder at næste menighedsrådsmøde skal foregå virtuelt i respekt for situationen og Jens-Martin ser også mulighederne i de digitale værktøjer:

-Jeg kan sagtens se at vi bruger værktøjet når tingene er mere normale, hvis vi skal afholde små hurtige møder… de kan nemt afvikles online og spare en del transporttid. Men jeg glæder mig til vi kan mødes hele menighedsrådet og sidde omkring bordet og begynde mødet med en sang.

Har ikke den store programerklæring

- Jeg har fulgt meget med i den mange aktiviteter fra kirken før jeg blev formand. Jeg har ikke den store programerklæring, men det er vores opgave at støtte op omkring de mange ildsjæle og sørge for at de ikke brænder ud. Det gælder både menighedsråd, de frivillige, præsterne og personalet, fortæller han og kan let få øje på de tiltag der allerede er sat i værk:

- Der er sat meget i gang for de unge familier og deres børn fra kirkens side. Kirken har været en stor del af mit liv både som ansat og jeg er vokset op med kirken hjemme.

Mange møder på et år

Menighedsrådet holder 10 - 11 møder om året, og der kan være situationer hvor der bliver behov for ekstraordinære møder. Vi har et samarbejde med Yding menighedsråd og holder et par møder om året sammen med dem.

Østbirk kirke er meget digital og når ud til helt nye mennesker end man gør traditionelt, og Jens-Martin Grove håber på, at kirken giver mening for nye generationer og giver dem en ny tilknytning og afslutter:

- For nu kan de komme i kirken på deres medie og jeg tror det er et godt supplement på sigt til de traditionelle muligheder. Men jeg glæder mig til vi kan bruge kirkerummet igen – helt traditionelt.
 

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021