Læserbrev

Et læserbrev er en skriftlig ytring fra en almindelig borger, som ønsker at dele sine holdninger, meninger eller oplevelser med offentligheden. Et debatindlæg er en mere udbygget form for læserbrev, hvor skribenten ønsker at tage del i en større samfundsdebat eller diskussion om et bestemt emne.

Læserbreve og debatindlæg er en vigtig del af den offentlige debat og er med til at skabe en mangfoldighed af synspunkter og holdninger. De kan både være med til at udfordre og nuancere etablerede opfattelser og bidrage til at skabe nye perspektiver og løsninger på samfundets udfordringer.

At skrive et læserbrev eller debatindlæg kræver ikke nødvendigvis en bestemt uddannelsesmæssig eller professionel baggrund, men det er vigtigt at have styr på emnet og at kunne formidle sine holdninger og argumenter på en klar og præcis måde.

Samlet set er læserbreve og debatindlæg en vigtig del af den demokratiske debat og er med til at skabe en levende og mangfoldig offentlig diskussion om aktuelle emner og udfordringer.


 

Læserbreve

Byggeri til børnene

7. juni 2023
I Børne- og dagtilbudsudvalget har vi prioriteret den ramme på omkring 200 mio. kr., vi har til anlægsprojekterne på dagtilbudsområdet for de kommende år.
Læserbreve

Danskerne er klogere end regeringen

27. maj 2023
Da regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne gik til kamp mod Store Bededag, lød begrundelsen, at riget manglede penge, og at der var krig i Europa. Nuvel, krigen i Europa blev med succes udnyttet til at afskaffe forsvarsforbeholdet - så hvorfor ikke forsøge sig med den dårlige undskyldning igen?
Læserbreve

Bundplacering udtryk for sund fornuft

21. maj 2023
I den lokale presse er det blevet fremført, at Horsens er nummer sjok med grøn strøm i Østjylland, hvilket jeg synes, at borgerne i kommunen skal være glade for, fordi den grønne omstilling i stort omfang baserer sig på ideologisk betontænkning og ikke på sund fornuft.
Læserbreve

Psykiatriens hus i Horsens kommune

27. april 2023
I september 2022 kunne Horsens borger læse at Horsens kommune har inviteret region midt til en dialog om samarbejdet af et fælles psykiatrihus i centralt i Horsens.
Læserbreve

Så røg Grænsekontrollen!

21. april 2023
Tilbage i 2018 lancerede Socialdemokratiet udlændingeudspillet ’Retfærdig og Realistisk’. Efterfølgende har selv samme socialdemokrater haft vældig travlt med at rose sig selv for alle deres fortræffelige resultater på udlændingeområdet. Tilsyneladende fordi ingen andre vil det! Socialdemokratiet turnerer således rundt med opslag på sociale medier hvor de jubler over udlændingestramninger, der har virket. De er ikke fedtede overfor dem selv- og tager æren for nærmest alt der kan krybe og gå.
Læserbreve

Et politisk ansvar

19. april 2023
Debatten om forslaget til tematillæg for byudvikling, som er i offentlig høring, er i gang. Det er rigtig godt.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023