Læserbrev

Et læserbrev er en skriftlig ytring fra en almindelig borger, som ønsker at dele sine holdninger, meninger eller oplevelser med offentligheden. Et debatindlæg er en mere udbygget form for læserbrev, hvor skribenten ønsker at tage del i en større samfundsdebat eller diskussion om et bestemt emne.

Læserbreve og debatindlæg er en vigtig del af den offentlige debat og er med til at skabe en mangfoldighed af synspunkter og holdninger. De kan både være med til at udfordre og nuancere etablerede opfattelser og bidrage til at skabe nye perspektiver og løsninger på samfundets udfordringer.

At skrive et læserbrev eller debatindlæg kræver ikke nødvendigvis en bestemt uddannelsesmæssig eller professionel baggrund, men det er vigtigt at have styr på emnet og at kunne formidle sine holdninger og argumenter på en klar og præcis måde.

Samlet set er læserbreve og debatindlæg en vigtig del af den demokratiske debat og er med til at skabe en levende og mangfoldig offentlig diskussion om aktuelle emner og udfordringer.


 

Læserbreve

Replik til Anders Vaagan

12. marts 2023
Efter at det ny indtrådte medlem af byrådet Anders Vaagan (S), som i Østbirk Avis i sidste uge skriver, at jeg er for personlig under debatterne i byrådet, har jeg selvfølgelig tænkt over det. Hvis man får kritik, skal man jo naturligvis reflektere over det. Ja, der har været et par gange, hvor polemikken fra min side har været persondrevet, sådan noget sker jo i kampens hede. Men vurderer jeg, at det har været over kanten, så stikker jeg bagefter en undskyldning. Og det er da sket.
Læserbreve

Dokumentation udbedes, hr. Nedersøe!

4. marts 2023
De to seneste læserindlæg, som jeg har haft i Østbirk Avis, d. 15. og d. 22. februar, omhandlede de trafikale problemer i og omkring Hovedgård samt mit udgangspunkt forud for efterårets budgetforhandlinger. Alligevel hentyder Michael Nedersøe i sit læserindlæg i Østbirk d. 1, marts til noget, som jeg slet ikke har skrevet i Østbirk Avis. Ja, jeg har slet ikke nævnt ham i de fire læserindlæg, som jeg har haft i Østbirk Avis i år.
Læserbreve

Går efter manden og ikke bolden

3. marts 2023
Som nytiltrådt byrådsmedlem pr. november 2022, er det en stor glæde endelig at kunne repræsentere de, som lod mig vælge og samtidig blive en del af det lokalpolitiske arbejde.
Læserbreve

Replik til Søren Lind Jensen

24. februar 2023
Som svar på Søren Lind Jensens, Nye Borgerlige (NB) læserbrev fra d.23.02.2023 kan det nævnes, at vi i Dansk Folkeparti, både nu såvel som tidligere, er borgerligt indstillet. Jeg bliver dog nødt til at minde Søren Lind Jensen om, at der er stor forskel på lokalpolitik og landspolitik. Der er mange ting, som vi er enige om bl.a. udlændingepolitikken, men når det kommer til fordelingspolitikken, er vi mile vidt fra hinanden, hvilket er naturligt, for ellers var vi nok i samme parti.
Læserbreve

Uden indrømmelser – næppe et bredt budgetforlig med Nye Borgerlige

18. februar 2023
Nye Borgerlige er sat i verden for at trække det politiske spektrum i liberal-konservativ retning både lokalt og på landsplan. Protest kun for protestens skyld rykker ikke noget for borgerne, og da politik er kompromisser og prioriteringer, bliver det i bund og grund altid en afvejning, om man skal indgå et forlig.
Læserbreve

Når jura bliver til dumhed

15. februar 2023
Hvem husker ikke ramaskriget, da denne nigerianske pirat blev fanget? Vi blev tudet ørerne fulde af nødvendigheden i, at han kom til Danmark, så han kunne stilles til ansvar for hans ugerninger. Samme argument bruges i relation til Syrien kvindernes terrorisme.
Læserbreve

Boligpolitik er socialdemokratisk hjerteblod

11. februar 2023
I en tid hvor økonomien borer dybere og dybere kløfter i vores samfund, er det vigtigt, at vi holder fast på at føre en social og retfærdig boligpolitik. En boligpolitik der sikrer, at mennesker, som har mindst, stadig har mulighed for at få tag over hovedet.
Læserbreve

Udkørselsproblem ved Hovedgård – borgmesteren er tavs!

11. februar 2023
Hele tre gange har jeg nu over for borgmesteren påpeget, at der skal anlægges en rundkørsel ved den nordlige Hovedgård-udkørsel til Gl. Århusvej og en højresvingsbane ved den sydlige udkørsel til Gl. Århusvej. Om morgenen er det meget svært at komme ud på hovedvejen, og der opstår ofte særdeles farlige situationer, fordi bilisterne nærmest bliver desperate og tager chancer for at komme ud, når de har siddet lang tid i kø. Hvornår sker den første alvorlige ulykke?
Læserbreve

Modsvar til Søren Lind Jensens indlæg i HSFO

31. januar 2023
Søren Lind Jensen fra Nye Borgerlige – og medlem af Horsens Byråd – er i Folkebladet den 30. januar ude med kritik af borgmester Peter Sørensen, fordi borgmesteren åbenbart ikke lytter til Søren Lind Jensens ønske/krav om en rundkørsel og en højresvingsbane ved Hovedgård. ”Jeg har nu tre gange over for borgmesteren påpeget, at der skal anlægges en rundkørsel ved den nordlige Hovedgård-udkørsel til Gl. Århusvej og en højresvingsbane ved den sydlige udkørsel til Gl. Århusvej.”

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kagehuset i verdensrummet
14. feb 2023