Læserbrev

Et læserbrev er en skriftlig ytring fra en almindelig borger, som ønsker at dele sine holdninger, meninger eller oplevelser med offentligheden. Et debatindlæg er en mere udbygget form for læserbrev, hvor skribenten ønsker at tage del i en større samfundsdebat eller diskussion om et bestemt emne.

Læserbreve og debatindlæg er en vigtig del af den offentlige debat og er med til at skabe en mangfoldighed af synspunkter og holdninger. De kan både være med til at udfordre og nuancere etablerede opfattelser og bidrage til at skabe nye perspektiver og løsninger på samfundets udfordringer.

At skrive et læserbrev eller debatindlæg kræver ikke nødvendigvis en bestemt uddannelsesmæssig eller professionel baggrund, men det er vigtigt at have styr på emnet og at kunne formidle sine holdninger og argumenter på en klar og præcis måde.

Samlet set er læserbreve og debatindlæg en vigtig del af den demokratiske debat og er med til at skabe en levende og mangfoldig offentlig diskussion om aktuelle emner og udfordringer.


 

Læserbreve

Det skal være lettere at være forening

6. december 2023
Foreningslivet har en storslået evne til at knytte bånd mellem mennesker og danne venskaber. Derfor er jeg – og mange andre i Horsens og omegn – en del af en eller flere foreninger. Og sådan skal det naturligvis blive ved med at være.
Læserbreve

Kommunerne og handicapområdet

1. december 2023
I Danmark har vi 98 kommuner, og i alle kommuner er der handicappede borgere. Nogle er voksne og nogle er børn under 18 år i familier, der kæmper en daglig kamp for at få hverdagen til at hænge sammen.
Lokalnyt

Borgerne på landet kommer til at bære byrderne

26. november 2023
Igen har Odder kommune gjort det! Klos op ad kommunegrænsen til Horsens er placeringen af et biogasanlæg udpeget med metangasudledning, lugtgener og masser af tung trafik til følge, akkurat som da Odder byråd i 2016 valgte at placere vindmøller – så langt væk fra Odder by som muligt – nemlig 50 og 200 m fra kommunegrænsen til Horsens.
Læserbreve

Grønne NGO’ers vision for dansk landbrug er gift for landdistrikterne

24. november 2023
95 procent færre grise i Danmark i 2040, 70 procent færre kvæg, 75 procent mindre fjerkræ, omlægning af en fjerdedel af landbrugsjorden til skov og natur. ”Visionen for fremtidens landbrug i Danmark”, som ni grønne organisationer foldede fælles ud i uge 46, kan beskrives med ét ord: Tudetosset!
Læserbreve

Ulvetid i Vestbirk?

17. november 2023
Midt i en ulvetid, melder Horsens kommune ud, - at de har ansøgt og fået lovning på en stor sum penge, som kan give dem lov til at smide grøn el og vandkraftværk over bord til fordel for vandrefiskene.
Læserbreve

Solcelleørkener smadrer landdistrikterne

5. november 2023
Den herskende politisk korrekte klimaelite træder på, sparker til og pisser på folk, der bor i landdistrikterne. I kraft af klimaaftalen af 25. juni 2022, hvor der skal ske ”en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030”, bl.a. ved ”opstilling af solcelleanlæg i det åbne land”, peges der nu på, hvor solcelleørkenerne skal ligge.
Læserbreve

Er en skattestigning i Horsens nødvendig?

2. november 2023
Historien har det med at gentage sig – også i Horsens. Et flertal i Horsens byråd har netop vedtaget budgettet for 2024, hvori de hæver kommuneskatten med yderligere 0,3%.
Læserbreve

Et mere skånsomt Gudenåprojekt

10. oktober 2023
Der er ingen prop i Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk. For byer kan regn give problemer. For vandkraftværker er regn guld. I Horsens Kommune er vi heldige at have et yderst velfungerende et af slagsen ved Vestbirk. 99 år og still going strong. Hvis altså byrødderne fanger pointen. For der er en and i vandet, og kommunen vil lukke værket!

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023