Milepæl for fjernvarmen i HovedgårdPrisen så ingen skal være i tvivl: Hovedgård Fjernvarme fastholder prisen i 2022, så prisen fra 2021 fortsætter uændret ind i det nye år. Det er forståeligt, at mange har spurgt, da prisen på el, benzin men især naturgas er steget voldsomt. Men altså: uændret pris på fjernvarmen i Hovedgård.

Af Hovedgård Fjernvarme 

Milepælen - nu har beboerne i Tornbjerg nået de magiske 50%, som vil være med på fjernvarmen i stedet for at bruge naturgas til opvarmning. Det betyder, at bestyrelsen igangsætter arbejdet med at udarbejde et projektforslag, som indsendes til kommunen. Efter høring og behandling i kommunalbestyrelsen kan vi forvente et JA til projektet i sommeren 2022. Derefter kan grave- og rørarbejdet forventes at begynde i efteråret.

Det samme mål med de 50 % blev nået i Præstevænget i november 2021, så det projektforslag er under behandling. Her er vi nu oppe på ca. 70 % tilmeldte, og etableringen af fjernvarmenettet forventes at begynde i de tidlige sommermåneder i år.

Endelig så er vi færdige på Katrinelundsvej og i Sogneskellet, og her kom tilslutningen helt op på 89 %. Efter disse tre projekter kan alle i byen få fjernvarme – bortset fra industriområdet.

Der sker selvfølgelig meget andet i Hovedgård Fjernvarme, så der er god grund til, at andelshaverne møder op til generalforsamlingen i deres eget selskab den 15. marts.
 

Sogneskellet hvor rørene er klar.

Hovedgård Fjernevarme

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023