Penge til fjernvarme-forbrugerne i HovedgårdHovedgård fjernvarmeværk (arkivfoto)

En herlig julegave til fjernvarmeforbrugerne i Hovedgård! En mild vinter betyder at mere end ½ million kroner finder tilbage i lommerne på 457 fjernvarmeforbrugere i Hovedgård. 

En mild vinter – igen

Nu er årsopgørelserne for 2020 på vej til forbrugerne! Det har igen været et mildt år, så der er brugt mindre varme, end vi har budgetteret med. Men der er også brugt en mindre mængde træflis til fyring. Det er godt, for varmeværket skal ikke ”sælge mest muligt”, men kun ”levere det, der er behov for”. Det er forbrugernes eget varmeværk, og økonomien skal hvile i sig selv!

Mange kan se frem til at få penge retur, og det sker ved modregning i 1. rate den 10. februar 2021. Nogle skal efterbetale, så de får en regning, der skal betales pr. 10. januar 2021. Allerede nu ligger årsopgørelsen under ”Mine dokumenter” på hjemmesiden under ”Selvbetjening”.

Prisen fastholdes i 2021

Selv om der har været og er en lille prisstigning generelt, så fastholder vi prisen fra 2020 ind i 2021.

Tilbud om konvertering fra gas til CO2-neutral fjernvarme

Beboerne i Sogneskellet og på Katrinelundsvej har fået et tilbud om at skifte gasfyret ud med fjernvarme. Det har mere end 50% allerede sagt ja tak til, og der har været en god dialog undervejs. Nu indsender vi i starten af januar det lovpligtige Projektforslag til kommunalbestyrelsen. De behandler den, sender den i høring, og giver så – forhåbentligt og forventeligt – et ok. Derefter kan selve gravearbejdet og etablering af rør og tilslutninger gå i gang i sommeren 2021.

Tilbud til Præstevænget og Tornbjerg

Kommunalbestyrelsen har en overordnet plan om at nedbringe CO2-udledningen. I områder, hvor gas og oliefyr kan udskiftes med fjernvarme, skal fjernvarmeselskabet give et tilbud om konvertering. Derfor arbejder vi på at kunne give et tilsvarende tilbud til Præstevænget og Tornbjerg som ved Sogneskellet og Katrinelundsvej. Der er ikke tilslutningspligt, så sagen afgøres af den enkelte husejer. Varmeværket skal give god information, og vi er parate til at drøfte alle aspekter af tilbuddet. For at kunne tilrettelægge projektet mest hensigtsmæssigt, indleder vi med en uforpligtende spørgeundersøgelse med det enkle svar: Ja, Måske eller Nej. Brev udsendes til alle husejere primo januar med svarfrist den 31.01.21.

Der sker meget, men noget ligger fast

Det er nemt at have fjernvarme. Der er en stabil og sikker levering med en god økonomi og en god service. Varmen bliver produceret og leveret, så det er godt for miljøet. Hovedgård Fjernvarme har kapacitet til at levere til hele byen samtidig med udbygningerne i Ørskovbæk Parken. Vi følger hele tiden udviklingen for at se, om det kan gøres endnu billigere, mere sikkert og endnu bedre for miljøet.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår. Venlig hilsen Hovedgård Fjernvarme
 

Lignende artikler

Hovedgård Fjernevarme

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024