Fjernvarmen bliver dyrere i HovedgårdHovedgård Fjernvarme har tidligere varslet en prisforhøjelse for 2023 på op til 20%, men nu viser det sig, at vi kan holde stigningen på 7,5%.

Af Hovedgård Fjernvarme

Efter grundige overvejelser og beregninger har vi fastlagt budgettet for 2023, og ud fra det er prisen fastsat. Det medfører, at udgiften for opvarmning af et hus i gennemsnit stiger med kun 7,5%. Faste afgifter pr. m3 rum og målerafgiften forbliver uændrede, så det er kun prisen på forbruget pr. MWh, som stiger. Prisstigningen skyldes højere priser på træflis og el, men det samlede resultat er noget bedre, end vi forventede tidligere på året.

Inden årets udgang udsender vi årsopgørelser til alle 730 forbrugere. I løbet af 2023 kommer vi op på 800, idet 74 huse er tilmeldt konverteringen fra gas til fjernvarme i Tornbjerg.

2022 har været et meget mildt år, og vi forventer, at 2023 bliver lidt koldere. For en sikkerheds skyld sætter vi derfor acontobeløbet for 2023 op med 8%, dvs. prisstigningen plus et lidt højere forventet forbrug.

Ofte ser man i pressen, hvad det koster at opvarme et ”Standardhus”, som er på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. I Hovedgård koster det i 2022: 15.120 kr. og i 2023: 16.251 kr. Altså en stigning på 7,48% helt præcist.

PS: Folketinget har vedtaget en ”Indefrysningsordning” for de forbrugere rundt om i landet, som må leve med meget høje energiregninger. Vores pris er slet ikke høj nok til, at det kan komme på tale, så i Hovedgård Fjernvarme er Indefrysningsordningen ”lagt på is”.

PS: Husk også at få tilmeldt regningen fra Hovedgård Fjernvarme i jeres Betalings Service – så kører det meget nemmere for alle parter.

Med venlig hilsen
Personalet og bestyrelsen for Hovedgård Fjernvarme
 

Lignende artikler

Hovedgård Fjernevarme

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

22/09-22 Varebil udbrændt på Stigsholmvej lidt udenfor Brædstrup
22. sep 2022