Nyheder

Lokalnyt

Ny hvid messehagel til Østbirk Kirke

20. februar 2024
ØSTBIRK - Frivillige mennesker og alt det, de bidrager med, beriger vores kirker i særdeleshed. Her sker mange aktiviteter, der kun kan ske, fordi der er menighedsråd og mange andre frivillige skønne kræfter. Tak.
Lokalnyt

Ny forening under opsejling: Vi ønsker et kompromis

19. februar 2024
VESTBIRK - Arbejdsgruppen for grøn energi har besluttet at danne en forening, som kan blive "talerør" for mange folks mening. Der er alt for meget utilfredshed og opgivenhed blandt borgerne, og det stemmer ikke overens med intentionerne om nye projekter. Naturstyrelsen skriver: "Hvordan bliver et naturprojekt til? Målet er at skabe lokal forankring og medejerskab, opsamle lokal viden og undgå konflikter."
Lokalnyt

SF satser på fællesskab i fremtidens ældrepleje

15. februar 2024
BRÆDSTRUP - Under besøget i Brædstrup fremhævede SFs formand, Pia Olsen Dyhr, partiets vision om at styrke fællesskaber omkring ældre. Med et nyt ældreudspil ønsker SF at investere i civilsamfundets rolle i ældreplejen, hvilket kræver både finansiel støtte og klare rammer for samarbejde.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023