Nyt årsskrift fra Egnshistorisk Forening i GedvedEgnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune udgiver hvert år et årsskrift. Også i år. Vi forsøger på bedste vis at skrive om begivenheder, der stadigvæk huskes af nogle få, og som, da de er en del af vores fælles historie, ikke skal gå i glemmebogen. Alle medlemmer modtager et eksemplar.

Af Jørgen Hansen Møller, formand 

I foreningen er der syv bestyrelsesmedlemmer og seks arkivmedarbejdere, der alle er ulønnede og pensionister. Det er dem, der trækker det store læs med arkivarbejdet.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til egnens historie og indsamle og bevare kilderne hertil for eftertiden. Fællesskabet omkring dette arbejde har en sådan værdi, at man med rette kan sige, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.

På arkivet bliver de arkivalier -såsom f.eks. billeder, skøder, kontrakter, fæstebreve, skudsmålsbøger, film, lydbånd- som mange forskellige mennesker indleverer, behandlet og opbevaret på meget betryggende vis.

Foreningen arrangerer også byvandringer. Den sidste foregik i Gantrup i september sidste år. Der bliver afholdt foredrag, som det f.eks. vil foregå ved vores generalforsamling den 24. februar, hvor forhenværende journalist ved Horsens Folkeblad Chr. Rimestad vil fortælle om besættelsen i Horsens og Gedved. 

Vi udgiver som nævnt et årsskrift. Det er vigtigt for foreningen at få udgivet årsskriftet, som i år er på 97 sider, da det rummer en stor del af essensen af det arbejde, der foregår i foreningen og arkivet, og som på denne måde kan formidles til vores medlemmer.

Man kan erhverve sig et eksemplar af årsskriftet ved at henvende sig i arkivet, Kirkevej 5, Gedved. Arkivet er åbent hver mandag kl. 13-17. Årsskriftet koster 50 kr.
 

Lignende artikler

Jørgen Hansen Møller

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021