Nyt i gamle rammerSATTRUP - Med PAX Arkitekter i Aarhus, repræsenteret lokalt ved partner Mathias Brockdorf, finansiering gennem RealDania, og ikke mindst en gruppe engagerede mennesker, går landsbyen Sattrup nu 100% ind for at renovere og nytænke det eksisterende forsamlingshus.

Af Frederik Teisner

Huset skal i fremtiden kunne rumme en lang række aktiviteter og arrangementer, så det overvejes også at nytænke husets navn, så det afspejler det reelle formål.

Nyt hus eller renovering?

Det blev tidligere besluttet at undersøge muligheden for at bygge et nyt forsamlingshus, enten samme sted eller på en ny lokation. En ny placering møder dog modstand fra landzoneregulativer og lokalplanen, og det er vanskeligt at finde finansiel opbakning til et nyt hus. De finansielle fonde har et stærkt fokus på bevarelse og bæredygtig renovering af den eksisterende bygningsmasse. Derfor fokuseres nu alle lokale kræfter på at skaffe opbakning og finansiering til en gennemgribende renovering af Sattrup forsamlingshus og samtidig tænke nye funktioner og muligheder ind i de eksisterende rammer.

Lige efter nytår samlede arbejdsgruppen bag projektet lokale ildsjæle til et dialogmøde. Her blev projektet fremlagt, og alle havde mulighed for at give udtryk for deres mening og ønsker.
 

Sattrup Forsamlingshus

Lokal opbakning er nødvendig

Samtidig blev det understreget flere gange, at lokal opbakning er alfa og omega for at opnå støtte til et så omfattende projekt. Her kommer RealDanias aktuelle projektpulje "Undervaerker.dk" ind i billedet. For at skaffe finansiering skal projektet først opnå mindst 500 stemmer, før det går videre til næste fase, hvor der er reel mulighed for at komme i betragtning. Dette anses som en form for barometer for, hvor stor den lokale opbakning er; opnår man de nødvendige stemmer, sikrer man sig også adgang til en professionel vurdering af projektet.

Håber på stor lokal opbakning

Arbejdsgruppen har beskrevet projektet, oprettet det på undervaerker.dk, og PAX arkitekter vil krydre beskrivelsen med flotte illustrationer af, hvordan forsamlingshuset kan se ud i fremtiden. Efter offentliggørelse handler det om lokal opbakning til at skaffe 500 stemmer, så man kan komme igennem første nåleøje. Derfor håber og tror arbejdsgruppen bag projektet på, at lokale ildsjæle vil sprede budskabet, så snart der åbnes for afstemning. 
 

Frederik Teisner

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024