Alt og intet er det samme i SuperBrugsen Østbirk(Privatfoto)

SuperBrugsen Østbirks generalforsamling var på mange måder noget, der nærmer sig revolution.

Af Per Bonde 

I mere end 20 år har SuperBrugsen Østbirk afholdt sin generalforsamling i Vestbirk Forsamlingshus, men i 2023 afholdtes den i Sattrup. Ligeledes har der altid været serveret varm mad, og det var i år skiftet ud med en tapasanretning. Den tredje nyskabelse var, at der for første gang i meget lang tid blev aflagt et regnskab med negativt resultat. Hver af de tre ting burde i sig selv kunne give anledning til kommentarer og en vis kritik, men bestyrelsen slap igennem generalforsamlingen uden de store skrammer.

Bestyrelsen i SuperBrugsen Østbirk meddelte på sidste års generalforsamling, at plejer er død, og at man fremover ville se ændringer i både sted og form for afholdelse af SuperBrugsens generalforsamling, og det var derfor afholdelsen i år var skiftet til Sattrup, og også derfor at bespisningen var ændret til tapas. Med hensyn til bespisningen vil der nok også fremover være ændringer, for bespisningen skal også være med til at vise brugsens medlemmer, hvad slagter og delikatesse formår.
 

Resultatet for 2022 var blodrødt og ikke egnet til gentagelse.

Ukraine- og energikrisen skabte den perfekte storm, der bragte usikkerhed og manglende tillid til fremtiden ind i mange forbrugeres verden. Det blev forstærket af voldsom inflation og kraftig stigende priser, ikke mindst i detailhandelen. Helt naturligt kiggede forbrugerne på, hvor der kunne spares, og det betød, at der dels blev købt mindre, og også at mærkevarer blev udskiftet med billigere varer.

Resultatet blev, at tallene på bunden hen over sommeren skiftede farve fra sorte til røde, og året endte med et underskud på godt 600.000 kr.

Danmark har tidligere været ramt af høj inflation, og dengang kunne det lade sig gøre at drive forretning, uden der skulle skæres i personale, så på trods af de dystre tal valgte SuperBrugsen Østbirk ikke at skære i personalet, men holde fast i det gode personale, der har skabt det høje serviceniveau, SuperBrugsen Østbirk ønsker at være kendt for.

Selvfølgelig blev og bliver der konstant holdt øje med, at tingene ikke løber løbsk. Det har det ikke gjort, og nu er tallene på bunden igen sorte. Vi glæder os derfor over beslutningen om at have is i maven, siger formand Per Bonde.

 

(Ny) strategi for foreningen SuperBrugsen Østbirk

SuperBrugsen Østbirk er udover at være en butik også en forening, der ejer butikken.

Foreningen SuperBrugsen Østbirk har godt 1800 husstande som medlem og er dermed den største forening i området. Udover at det er den største forening, er det rent faktisk også en forening, der har meget stor indflydelse på dagligdagen i Østbirk og omegn, idet foreningens bestyrelse beslutter udviklingen i byens største dagligvarebutik.

Det er bestyrelsen, der beslutter, når der skal investeres i energibesparelse, bygges nyt lager eller ferskvareområdet skal totalrenoveres. Man har bare ikke været gode til at fortælle, at det er bestyrelsen i SuperBrugsen Østbirk, der bestemmer, hvad der foregår i vores butik, og ikke – som mange tror – Coop.

Det skal en ny strategi ændre på.

Karina Kallehauge fremlagde den strategi for foreningens arbejde, der er arbejdet med det seneste år.

Udgangspunktet for strategien er en vision med udgangspunkt i foreningens formålsparagraf. Visionen siger, at

  • SuperBrugsen drømmer om at være det foretrukne indkøbssted for så mange som muligt.
  • Uanset hvor du bor eller arbejder i Østbirk og omegn, så handler du helst i SuperBrugsen!
  • Og er medlem

Og til at opfylde visionen er der defineret en mission, der beskriver, hvordan det skal gøres. Missionen indeholder syv punkter, forklarer Karina:

  • Vi vil øge folks kendskab til de kundefordele, der opnås ved at være medlem af SuperBrugsen Østbirk
  • Hverve så mange foreningsmedlemmer som muligt.
  • Gøre nuværende medlemmer til aktive ambassadører – kommunikation
  • Gøre øvrige foreninger til ambassadører – et forpligtigende samarbejde og fællesskab
  • SuperBrugsens bestyrelse arbejder på at tilvejebringe medlemmer positive oplevelser
  • Vil være kendt for glade, hjælpsomme medarbejdere samt varer med kvalitet til lavest mulige priser.
  • SuperBrugsens bestyrelse fokuserer på behov for støtte til udvikling af Østbirk og omegn

Det vil både medlemmer og ikke-medlemmer komme til at høre meget mere om i den kommende tid, ligesom der vil blive rakt ud til områdets øvrige foreninger med henblik på i fællesskab at udvikle mulighederne i Østbirk og omegn.

Strategien blev godt modtaget i forsamlingen og var i det hele taget det punkt på dagsordenen, der skabte mest debat, så det tyder på, at SuperBrugsens bestyrelse har fat i noget rigtigt her.

Som afslutning skal det lige nævnes, at der var genvalg til bestyrelsen af Lene Ulf og Karina Kallehauge, så bestyrelsen består af de to samt Søren Veis, Flemming Rübner og Per Bonde, så på det felt er der intet nyt.

Lignende artikler

Per Bonde

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023