Pårørende børn forsømmes i sundhedssystemet(arkivfoto)

Det Nationale Sorgcenter offentliggør i dag rapporten ’Sundhedspersoners møde med børn som pårørende’, der viser, at det danske sundhedsvæsen forsømmer sit ansvar overfor børn og unge, der bliver pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende.

Af Det Nationale Sorgcenter

Pårørende børn og unge i Danmark kæmper langt oftere end deres jævnaldrende med selvmordstanker, udsættes oftere for mobning, tager mere medicin, har markant større frafald på ungdomsuddannelserne og halter generelt efter i forhold til fysisk og mental sundhed. 

Der er derfor et stort behov for at denne gruppe får hjælp og støtte i sundhedsvæsenet. 

Men en ny undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter viser, at selvom Sundhedsstyrelsen har formuleret klare anbefalinger for, hvordan pårørende børn og unge skal hjælpes, så efterleves de ikke i praksis på landets hospitaler og i landets kommuner. 

Undersøgelsen viser, at manglende kendskab til anbefalingerne på området - men også manglende tid og kompetencer - er blandt de væsentligste årsager til, at alt for mange pårørende børn og unge overlades til sig selv, når en forælder eller søskende rammes af alvorlig sygdom. 

Fælles opråb: Gør Sundhedsstyrelsens anbefalinger til lov 

Med rapportens klare konklusioner slår Det Nationale Sorgcenter, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Sygeplejeråd derfor nu sammen til lyd for, at ord og anbefalinger på børn som pårørende-området gøres til lov. 

Længe har svaret fra Christiansborg lydt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger skulle vokse indefra i systemet og blive integreret af sig selv uden lovgivning. Men rapporten fra Det Nationale Sorgcenter viser, at det langt fra er sket - og næppe kommer til at ske uden lovgivning på området, mener Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter: 

- Sundhedsstyrelsen har klare anbefalinger for, hvordan pårørende børn og unge skal registreres og hjælpes i sundhedsvæsenet. Men med vores nye rapport ser vi sort på hvidt, at anbefalingerne slet ikke er nok. Blandt ledere på landets hospitaler angiver 3 ud af 4 ledere i vores undersøgelse, at de slet ikke kender til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hjælp af pårørende børn og unge, siger Preben Engelbrekt, og fortsætter: 

- Der foregår et stort svigt af pårørende børn og unge i Danmark. Anbefalinger alene virker simpelthen ikke. Derfor må og skal der en lovsikret ret til hjælp til pårørende børn og unge med alvorligt syge forældre og søskende, som vi også ser det i både Sverige og Norge, siger Preben Engelbrekt. 

Mangelfuld hjælp til pårørende børn og unge 

For de pårørende børn er det ofte et lotteri, om de havner på en hospitalsafdeling, hvor der leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her var Marta, tidligere klient hos Børn, Unge & Sorg, ikke blandt de unge pårørende, der fik den rette hjælp og vejledning til livet som pårørende. Da hun var 14 år, fik hendes mor konstateret uhelbredelig brystkræft. Ingen fra hospitalet tog dengang fat i hende eller hendes mindre søskende. 

- Jeg skulle forsøge at være en normal teenager og samtidig processere alle de store tanker, der fyldte. Også hvordan min mor havde det, og hvordan min far og søskende havde det, siger hun. 

- Jeg gik rundt og tænkte: Hvorfor er jeg så ked af det hele tiden? 

Marta endte med selv at opsøge Børn, Unge og Sorg, da hun startede på gymnasiet. Og når hun i dag ser tilbage på sine teenageår, hvor en ubearbejdet sorg i mange situationer fjernede alt overskud, ville hun ønske, at hun allerede som 14-årig havde fået tilbudt hjælp eller information om, hvordan det er normalt at reagere, når man bliver pårørende til en alvorlig syg forælder. 

Helsefonden har gjort undersøgelsen mulig 

Det Nationale Sorgcenter har længe haft et ønske om at undersøge, hvordan det er gået med implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I 2020 blev ønsket realiserbart, da Helsefonden sagde ja til at finansiere en større undersøgelse af området. 

-Vi har længe haft en bange anelse om, at pårørende børn og unge bliver overset i kommuner og på hospitaler, men med den her undersøgelse får vi et meget mere klart billede af problemets omfang. 

- Samtidig giver undersøgelsen os indsigt i, hvad det er for nogle barrierer, der forhindrer sundhedspersonalet i at give pårørende børn og unge den støtte, Sundhedsstyrelsen anbefaler, udtaler direktør i Helsefonden Hanne Jervild.
 

Lignende artikler

Det Nationale Sorgcenter

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021