Projekt til at hjælpe ældre mænd ud af ensomhed oplever stor succesUdvalgsformand Ellen T. Schmidt udbragte en skål for de gode resultater, som projektet "Vi løfter i flok", har opnået

Siden efteråret 2019 har Horsens Kommune haft fokus på at hjælpe enlige ældre mænd ind i mandegrupper ifm. med det tværsektorielle projekt "Vi løfter i flok". Opbakningen til initiativet har været stor, og næsten 300 mænd er nu tilmeldt en mandegruppe.

Projekt "Vi løfter i flok" er blevet til i et bredt samarbejde med blandt andet sogne i Horsens Provsti, frivillige i Ældre Sagen, frivillige på aktivitetsområdet, kommunens forebyggende medarbejdere og en fælles projektleder. Afsættet for projektet har været at opspore, samt bekæmpe, ensomhed og mistrivsel blandt de ældre mænd, der bor alene og sjældent eller aldrig deltager i fællesaktiviteter. 38% af de ældre, der bor alene, oplever nemlig ofte, eller en gang imellem, at føle sig ensomme.

- I grupperne mødes mændene fx over noget godt mad og får en livlig snak - både om gamle dage, men også om hvad der rører sig i samfundet lige nu. I flere af mandegrupperne inviteres foredragsholdere ind, og der arrangeres ture ud til forskellige aktiviteter, siger projektejer Anne Marie Würgler Hansen, områdeleder for Aktivitet, Forebyggelse, Mad og Måltider i Horsens Kommune.

15 mandegrupper er nu blevet oprettet rundt omkring i hele kommunen, og flere kommer til. Èn af de nyetablerede mandegrupper er en kolonihavegruppe, der er opstået i regi af Kirkens Korshær, og som holder til i en dejlig have på Sverigesvej. Indtil videre tæller gruppen to mænd, men de håber flere vil komme til:

- Vi synes, vi med vores gruppe kan supplere med noget lidt anderledes til de øvrige. I kolonihaven kan man komme og hygge sig sammen med andre i det grønne og få lidt jord under neglene. Mange savner jo en have at komme ud i, hvis fx de bor i lejlighed. Dén mulighed har man her, siger korshærsleder i Kirkens Korshær Kirstine Madsen.

Erik Frandsen har stor glæde af at komme i kolonihaven på Sverigesvej, hvor han flittigt klipper hæk og laver forefaldende arbejde. Lige nu er de to mænd i den nyopstartede gruppe, men de håber flere vil komme til. På fotoet står Erik sammen med korshærsleder i Kirkens Korshær Kirstine Madsen

Dejligt at lave et område, som andre har glæde af

Kirkens Korshær købte kolonihaven i efteråret 2020, hvor den trængte til en kærlig hånd. Kolonihavehuset bliver også brugt af andre grupper, der er tilknyttet Kirkens Korshærs fx mødregrupper, familiegrupper og brugere af varmestuen. De kommer på forskellige ugedage og laver en masse forskellige aktiviteter i haven, fx griller, spiller bold, arrangerer skattejagter mm. Medlemmerne af mandegruppen har således bidraget til at sætte hus og have i stand til glæde for de mange brugere af stedet:

- Det er rart at give noget, så andre får gavn af det. Jeg hjælper til med at slå græs, klippe hæk og reparere ting og sager. Jeg har blandt andet lavet en ny havelåge - den gamle var i en sølle forfatning. Og så kommer jeg også for det sociale. Det er hyggeligt at være her, siger 82-årige deltager i mandegruppen, Erik Frandsen.

Projektet slutter - mandegrupperne lever videre

Projekt "Vi løfter i flok" har kørt siden september 2019 og slutter, når projektperioden udløber i juni 2021. Projektets gode resultater blev fejret på behørigt vis ved et storstilet arrangement i Insero Atrium, hvor der blev serveret bobler og jordbærkage. Alle bidragsydere i projektet, samt repræsentanter fra Velfærds- og Sundhedsudvalget, var inviteret. Udvalgsformand Ellen T. Schmidt sendte en varm tak til alle deltagerne for deres store engagement ind i projektet:

- I har bidraget med langt mere, end vi som kommune turde håbe på, da vi i foråret 2019 spurgte, om I ville indgå i et samarbejde. Projektet stopper formelt set 30. juni, men mandegrupperne lukker jo heldigvis ikke ned. Der er lavet en plan for hvordan samarbejdet og mandegrupperne kan fortsætte - og måske endda vokse sig endnu stærkere og større. Det er dejligt, at alle parter er interesseret i at fortsætte det gode samarbejde. Det ser Velfærds- og Sundhedsudvalget frem til at følge, slutter Ellen T. Schmidt.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021