Samn

Lokalnyt

17.500 vandkunder i Horsens skal have ny digital fjernaflæst vandmåler

24. august 2023
I september starter et pilotprojekt, hvor 350 husstande, erhvervsejendomme og offentlige bygninger får installeret en ny digital vandmåler, som automatisk sender data til Samn Forsyning. Udover at gøre hverdagen nemmere for kunderne er det også forventningen, at de nye vandmålere vil reducere vandspild.
Lokalnyt

Hvad laver de på Rydalvej?

17. januar 2021
Mange har spurgt avisen om hvad er det entreprenøren laver på jordstykket mellem Rydalvej og Ryvej i Østbirk. Der har været masser af aktivitet længe, men hvor arbejder man netop der? Vi tog ud og besøgte byggepladsen og fik en snak med SAMN-forsyning som står bag projektet.
Lokalnyt

En glædelig nyhed fra Tvingstrup Vandværk

12. december 2020
Det er endelig lykkes os at indgå en aftale med Samn Forsyning vedrørende aflæsning og indberetning af vandmålere. Derfor skal vores forbrugere ikke længere selv aflæse vandmåleren og indberette dette til Samn Forsyning.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023