SF

KV21

SF vil styrke samarbejdet om og kontrollen med overholdelse af klausuler

10. november 2021
Aktivitets- og beskæftigelsesniveauet er højt i Horsens Kommune. Både i forhold til byggeri og service er der gang i lokalsamfundet og dermed også i kommunen som virksomhed og byggeherre. Det er naturligvis rigtig godt, men midt i al aktiviteten er det selvfølgelig vigtigt at holde fast i den danske arbejdsmarkedsmodel og i danske løn- og arbejdsvilkår.
Læserbreve

Debat: Omstilling. Næste skridt kræver, at vi løfter i flok

21. september 2021
Med årets budgetaftale har byrådet for alvor sat den grønne omstilling på dagsordenen. Som klimakommune og nu senest som del af det landsdækkende DK 2020-projekt har Horsens Kommune allerede i et stykke tid arbejdet på at nedbringe CO2-udledningen.
Læserbreve

Debat: Udvikling med omtanke

11. september 2021
Når SF i weekenden går til budgetforhandlinger er ”ro på” vores vigtigt budskab i at få Horsens til at blive endnu mere rød og grøn.
Paw Amdisen
Læserbreve

Debat: Friere rammer til skolerne

23. august 2021
Politik på skoleområdet er også værdipolitik. Vi er i SF naturligvis glade for, at vi i sidste års budgetforhandlinger sikrede skolerne 10 millioner hårdt tiltrængte kroner ekstra, som med nationalt afsatte midler og fremrykninger endte med at blive til lidt over 27 millioner kroner ekstra, som skolerne får tilført fra dette skoleår. Men for SF handler det også om, at vi i de kommende år giver skolerne en større frihed til selv at tilrettelægge deres hverdag.
Læserbreve

Debat: SF drømmer småt

7. august 2021
Kultur kommer nedefra. Kultur kommer indefra. Kultur skal ikke komme oppefra. Vi skal så et lille kultur-frø i Horsens. Det skal passes med de rigtige ting, gødes og vandes.
Læserbreve

Debat: Industrien bør ses som vigtig del af kommunens fremtid

1. juni 2021
Først og fremmest tak til Johannes Saugbjerg, formand for DI Sydøstjylland, for et godt debatindlæg i Horsens Folkeblad lørdag den 22/5, hvor han går i rette med tendensen til at opfatte industrien og industriarbejdspladserne i vores kommune som noget, der hører fortiden til. Nok har vi i Horsens et rigtig godt og fint industrimuseum, men industrien er også en meget levende og vigtig del af vores kommune. Og sådan bør det også være i fremtiden.
Paw Amdisen
Læserbreve

Debat: Folkeskolen. Vi starter forfra

1. juni 2021
Forventningerne og ambitionerne var tårnhøje, da man i 2013 lancerede folkeskolereformen. Og tankegangen bag sympatisk. Man ville øge fagligheden og forbedre folkeskolens sociale løfteevne.
Læserbreve

Debat: Risikoadfærd. Unge på kanten er en uløst udfordring

31. maj 2021
De lokale medier har i den seneste tid kunnet berette om flere episoder med uro og vold i Horsens. Fællesnævneren for alle episoderne er, at de involverer relativt unge mennesker som færdes i miljøer eller grupper, som nok må siges at være på kanten af samfundet. Desværre har der også i de senere år og også for ganske nyligt været eksempler på sammenstød, der er endt særdeles tragisk.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023