SF vil styrke samarbejdet om og kontrollen med overholdelse af klausulerAdnan Nikontovic, SF Horsens

Aktivitets- og beskæftigelsesniveauet er højt i Horsens Kommune. Både i forhold til byggeri og service er der gang i lokalsamfundet og dermed også i kommunen som virksomhed og byggeherre. Det er naturligvis rigtig godt, men midt i al aktiviteten er det selvfølgelig vigtigt at holde fast i den danske arbejdsmarkedsmodel og i danske løn- og arbejdsvilkår. 

Heldigvis har kommunen på papiret fastsat nogle ganske fine rammer i forhold til arbejdsklausuler og sociale klausuler, men hos de fagligt aktive SF’ere Adnan Nikontovic, som er næstformand for lokalafdelingen af Metal og byrådskandidat for SF i Horsens Kommune, Bettina Mortensen, der er faglig konsulent i 3F Søhøjlandet og byrådskandidat for SF i Horsens Kommune og Benny Sørensen, som er faglig konsulent for 3F Fredericia og medlem af SF’s lokalbestyrelse, så er der ingen tvivl om, at kommunen bør gøre langt mere for at følge op på om klausulerne overholdes, når kommunen sætter gang i anlægsprojekter eller laver udbud på serviceområderne.

Adnan Nikontovic udtaler:

”I årets budgetaftale kom der en formulering ind, hvor man taler om, at spørgsmålet om klausuler skal indgå ”i dialogen med Dansk Byggeri”, men hvor de overenskomstbærende faglige organisationer henne i den sammenhæng? Det er en ommer. Vi kan ikke have en dialog om ordnede vilkår uden de faglige organisationer. Derfor mener jeg, og SF vil arbejde på, at der oprettes et samarbejdsorgan mellem kommunen og de overenskomstbærende organisationer for arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor spørgsmål omkring blandt andet klausuler og overholdelse af danske løn - og arbejdsvilkår kan tages op og diskuteres i forbindelse med kommunale anlæg og udbud”, siger Adnan Nikontovic. 

”I fagbevægelsen kender vi til masser af eksempler på, at løn- og arbejdsvilkår og krav om klausuler er blevet underløbet i forbindelse med anlæg, udbud og udlicitering. Både i forhold til kørsel, rengøring og anlæg. Det kan ikke passe, at pris skal trumfe kvalitet og at vedtagne principper om klausuler og ordentlige løn- og arbejdsvilkår ikke overholdes”, supplerer Bettina Mortensen.

Benny Sørensen, der til dagligt arbejder med overholdelse af overenskomster og ofte støder på tvivlsomme eller direkte ulovlige løn- og arbejdsvilkår på forskellige bygge- og arbejdspladser, som faglig konsulent i 3F, er ikke i tvivl om hvad der skal til for at sikre overholdelsen af kommunens fine principper i forhold til klausuler og overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår:

”Vi skal have en langt mere kvalificeret kontrol med om principperne overholdes. Det er i dag eksterne konsulenter, der via stikprøver kontrollerer om kommunens principper overholdes ude i virkeligheden. Det er min erfaring - og her skal vi huske på at det er et kompliceret område at beskæftige sig med i forhold til overenskomst og lovgivning - at der måske ikke altid er en fuld forståelse af eller viden om området hos dem, der skal kontrollere om regler og principper overholdes. Derfor vil vi gerne i SF foreslå, at man enten opretter en kommunal kontrolenhed, hvor man sikrer at de rette kompetencer er til stede eller også at de nuværende aktører via et samarbejde med de overenskomstbærende organisationer på lønmodtager- og arbejdsgiverside kan spare med fagpersoner, der beskæftiger sig indgående med området”.

”Sociale klausuler handler også om, at kommunen understøtter de virksomheder, der tager ansvar for at uddanne morgendagens faglærte. Der skal derfor være et særligt fokus på, at de virksomheder, som entrerer med og servicerer Horsens Kommune opretter lærepladser til elever inden for rammerne af de faglige udvalg”, siger Benny Sørensen, som mener, at dette bør kunne stilles som et krav til de virksomheder, der vil byde ind på opgaver for Horsens Kommune.

SF’s nuværende byrådsmedlem Paw Amdisen bakker op de tre SF’eres forslag:

”Det handler om, at Horsens Kommune skal tage ansvar. Vi har bl.a. på SF’s foranledning vedtaget nogle rigtig gode principper på området, men for at det virkelig skal nytte noget, så skal vi selvfølgelig følge op på vores principper på en ordentlig måde”, siger Paw Amdisen, som mener, at de tre SF’eres forslag skal bringes med ind i det nye byråds arbejde.
 

SF

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023