Debat: Omstilling. Næste skridt kræver, at vi løfter i flokPaw Amdisen, byrådsmedlem for SF og formand for GRO (Horsens Grønne Tænketank)

Med årets budgetaftale har byrådet for alvor sat den grønne omstilling på dagsordenen. Som klimakommune og nu senest som del af det landsdækkende DK 2020-projekt har Horsens Kommune allerede i et stykke tid arbejdet på at nedbringe CO2-udledningen. 

Af Paw Amdisen, Hindbærhegnet 8, Horsens, byrådsmedlem for SF og formand for GRO (Horsens Grønne Tænketank)

Men med årets budgetaftale skærpes ambitionsniveauet, da forligspartierne er enige om, at ”Horsens Kommune som samfund skal arbejde for at være klimaneutral i 2030”. En målsætning, som jeg vist godt kan sige, at SF var med til at få på bordet.

Samtidig afsættes der i 2022 en grøn pulje på 10 millioner kroner til investering i bl.a. biodiversitet, klimaløsninger, opkøb af naturarealer og skovrejsning. Ofte er der faktisk gode synergieffekter i disse tiltag, så man på samme tid både kan sikre vores fælles drikkevandsressourcer, skabe mere biodiversitet og binde mere CO2. Horsens Kommune har de næste ti år afsat 90 millioner kroner til lignende investeringer, men årets ekstra pulje var endnu et klart SF-aftryk på årets aftale.

Vi har i kommunen også taget store skridt i forhold til omlægning af varmeforsyningen, og vi har inden for det seneste år vedtaget strategier for cirkulær økonomi og biodiversitet og en Ressourceplan til afløsning for tidligere tiders affaldsplaner.

Som ”virksomhed” står Horsens Kommune dog kun for ca. 1 % af lokalsamfundets CO2-udledninger. Og selvom vi ejer en del arealer, som kan omdannes til biodiversitet, rekreativ og vild natur, så har vi også her brug for lokalsamfundets hjælp, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling.

En af de største udfordringer vi står overfor som kommune i de kommende år er simpelthen at gøre den grønne omstilling til en folkesag, og noget som angår os alle.

Vi ved interessen og engagementet er der. Vi ved også lokalt, at vi kan løfte tingene i flok. Det har vi gjort før på mange områder. Det håber jeg alle vil tage med sig. Også på den anden side, at et kommende kommunalvalg, når vi skal arbejde på at gøre de grønne ambitioner og den grønne omstilling til virkelighed.

Paw Amdisen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021