Udenlandske turister skal tilbage til Danmarks naturperlerEjer Bavnehøj. foto Jørn Kildall

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter ekstra markedsføring af destinationerne uden for storbyerne med 10 mio. kr. Målet er blandt andet vores nærmarkeder, hvor turisterne skal mindes om, at Danmark har fantastisk natur at byde på.

Af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Europas turister er så småt begyndt at pakke feriekufferten igen.

Som følge af den politiske aftale om sommer- og erhvervspakken, som regeringen har indgået med et bredt flertal af Folketingets partier, blev destinationsudviklingspuljen udvidet med 10 mio. kr., som specifikt skal gå til at markedsføre destinationerne uden for de fire store byer. Det er denne indsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu udmønter.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Sidste år havde vi stor succes med at få danskerne rundt i landet, og nu står vi heldigvis et sted, hvor vi kan skabe endnu mere aktivitet i takt med at grænserne åbner. Uanset om man er til Bornholms klipper, surfing på Vesterhavets bølger eller et besøg hos en af vores mange attraktioner, så er der masser af muligheder, og med de ekstra markedsføringsmidler kan vi nu komme endnu bredere ud til både danske og udenlandske turister til gavn for turismevirksomhederne i hele Danmark.”

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden foråret 2020, da pandemien ramte Danmark, igangsat flere initiativer for det nødstedte turismeerhverv – blandt andet med 10 mio. kr. til Genstart Dansk Turisme, som sidste år var med til at bringe danskerne ud i ferielandet, og en stor landsdækkende omstillingspulje på 225 mio. kr. med et særligt fokus på turismeerhvervet. Disse ekstra midler supplerer de årlige udmøntninger på 50 mio. kr. til dansk turisme.

Der er stadig brug for omfattende hjælp, og hjælpen skal hurtigt ud og virke, understreger Arne Boelt, som er borgmester i en af landets største feriekommuner, Hjørring Kommune, og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Kyst- og naturturismen har store udfordringer, hvis ikke gæster fra vores nabolande ved, at det er trygt at komme til Danmark. Samtidig har vi store potentialer og herlighedsværdier i kystområderne, så vi skal have genskabt lysten i vores nabolande til at besøge områderne uden for de store byer, som har fået hjælp via andre ordninger. Hoteller, campingpladser, restauranter og caféer ved kysterne og i naturområderne har brug for de udenlandske gæster i denne sommer og i efteråret, og vi skubber på med dette initiativ.”

Indsatsen åbner også mulighed for national markedsføring, og den går hånd i hånd med et andet af sommer- og erhvervspakkens initiativer – en indsats til 15 mio. kr. til ekstraordinær international markedsføring af den danske kyst- og naturturisme. Denne indsats er forankret hos VisitDenmark.

Indsatsen for destinationer uden for de store byer skal foldes ud af et konsortium, der repræsenterer de 15 destinationsselskaber uden for storbyerne. Konsortiet ledes af Danske Destinationer, hvor formand Jens Müller udtaler:

”Der er brug for en markant markedsføringsindsats i Danmark og i udlandet i den fortsatte genrejsning af turismeerhvervet. Vi skal holde fast i de mange danskere, som i 2020 valgte at holde ferie i Danmark – nogle af dem for første gang i en årrække. Og på vores nærmarkeder skal vi minde tyskere, hollændere, svenskere og nordmænd om, at Danmark er et fantastisk ferieland.”

Indsatsen målrettet markedsføring af kyst- og naturturisme supplerer de øvrige initiativer, der med hjælp fra sommer- og erhvervspakken skal sætte gang i omsætningen i turismeerhvervet, herunder midler afsat til Dansk Storbyturisme og VisitDenmark til markedsføring af storbyerne.
 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021