Yding til debat på borgermødeFølelsesladet debat om Ydings fremtid på Østbirk Skole

Østbirk Skoles kantine var fyldt tirsdag i sidste uge da Horsens Kommune havde indbudt til borgermøde. Anledningen var forslaget til en lokalplan for en kommende udstykning i Yding, der mødte overvejende modstand i forsamlingen.
 Selve udstykningen og udsigten til nye Ydingborgere bragte som sådan ikke sindene i kog, for som der blev sagt på mødet: ”Der er vel ingen her, som har noget imod udvikling i Yding”.
 Derimod var det udsigten til at bringe den ældre del af Yding by fra landzone til byzone, der skabte usikkerhed og frygt for ejendomsskattemæssige stigninger hos de fremmødte.
 Debatten bragte sindene i kog og mødeleder, teknisk direktør ved Horsens Kommune Jens Heslop, måtte flere gange mane de fremmødte til besindighed, endog true med at standse et møde, som var ved at udvikle sig til en forestilling Horsens Kommune ikke kunne være med til.
 Formand for Plan- og Miljø, Martin Ravn (V), måtte bryde ind og gøre forsamlingen opmærksom på at man ikke skulle skyde på Jens Heslop.
 Efter en pause kunne mødet dog fortsætte, og i denne halvdel i en mere behagelig tone.
 Før pausen havde Borgergruppen ”Yding i byzone, nej tak” og Ejgil W. Rasmussen, der ønsker at ustykke parcellen i Yding til 18 grunde med plads til 29 boliger fået taletid, men svar fik de fremmødte ikke på de debatterede spørgsmål om skattemæssige konsekvenser.
 Ligeledes måtte Jens Heslop skuffe forsamlingen på spørgsmål om hvad Ydings borgere havde udsigt til ved at overgå fra landzone til byzone. Umiddelbart har det ingen indvirken på f.eks. at få en cykelsti fra Yding til Østbirk, gadelys, asfalt og mere fortov i byen.
 - Det er prioriteringer, og vi kan ligeså godt være ærlige: Her ligger Yding ikke øverst på listen.
 Høringen vedrørende lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding - løber frem til den 27. marts 2018 og findes på Horsens Kommunes hjemmeside under ”Høringer”.

Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023