100.000 kroner og hvad så?Borgerne i Grumstrup tog tirsdag aften hul på projekt Trygge Landsbyer

Initiativgruppen fra Grumstrup havde ansøgt Horsens Kommune om at Grumstrup i 2016 skulle være én af 4 byer i kommunens projekt ”Tryg Landsby” - og gruppens argumenter blev honoreret med en af de 4 x 100.000 kroner, som Horsens Kommune har afsat til projektet. Ligesom det er tilfældet i Lundum, Vrønding, Grædstrup/Slagballe/Davding, skal Grumstrup nu finde projekter, der kan gøre Grumstrup til et bedre sted.

Formålet med pengene er, at de skal skabe udvikling og tryghed i landsbyerne, men derudover bestemmer beboerne selv, hvad de skal bruges til, så der er plads til mange tanker.
 Derfor havde Initiativgruppen indbudt til brainstorming tirsdag i Grumstrup Forsamlingshus. Endda i 2 omgange. Børne- og Ungerådet var indbudt til kl. 17 og de ældre efterfølgende om aftenen.
 Og idéerne var mange, der blev tænkt i nye anlæg som gokartbane, kælkebakke, skaterbane, bålhytte og store tanker som en hal og en lufthavn. Også 7-mandsmål på boldbanen, som der i det hele taget ikke var der store roser til Horsens Kommune for plejen af. Ifølge de voksne senere på aftenen minder håndboldbanen i Grumstrup da også mest om et månekrater af muldvarpeskud. Den unge afdeling var også til fællessamlende arrangementer som filmaften, spilleaften og bålhygge, hvilket var fint i tråd med forslagene om aftenen.
 Her var en fredagsbar og fællessamlende arrangementer i højsædet, gerne kombineret med noget for børnene.
 Efter brainstorming rundt ved bordene tog aftenens tovholder Helle N. Johansen imod de enkelte gruppes forslag, som blev fremlagt og placeret med små sedler på tavlen. Disse blev inddelt i hovedgrupper og således måtte ildsjælene på banen for alle grupper skulle helst besættes med tovholdere. Det blev de og frem mod næste borgermøde, den 17. april, skal disse nu få taget hul på opgaverne.
 På forhånd havde initiativgruppen besluttet at der skulle bruges 75.000 kr. nu og de resterende 25.000 skulle bruges som buffer, hvis der blev brug for yderligere penge til nogle af projekterne.
 - Beløbet skal nemlig anvendes i 2016, sagde Helle N. Johansen, der iøvrigt havde mange roser til de fremmødte, hvor mange var forberedte og havde tænkt, hvad der skulle stå på deres sedler.
 - Faktisk troede jeg ikke I kunne hamle op med børnene, men der er kommet rigtig mange fine ting frem, konkluderede Helle N. Johansen efter den store ”Grumstrup-kage” som Kirsten Jan Nielsen havde leveret, var fortæret over kaffen.

Aftenen mundede ud i 10 hovedgrupper og på næste møde besluttes, hvilke emner, der vælges. De 10 grupper var:

  1. Vedligehold og forbedringer, vejhuller, gadelys, boldbaner ol. i samarbejde med kommunen.
  2. Projektor til Forsamlingshuset.
  3. Informationstavler/oplysning.
  4. Digital information, Wi-Fi til Forsamlingshuset.
  5. Nye tiltag, f.eks. borde/bænke, legeplads, bålhytte.
  6. Mød din nabo/nabohjælp.
  7. Arrangementer, herunder fredagscafé.
  8. Uden for byen arrangementer, f.eks. fællestur til den Genfundne Bro, Hvidsten Kro.
  9. De store ting, sportshal, go-cartbane, skaterbane, lufthavn, fælles grill.
  10. Byforskønnelse, f.eks. omkring branddammen, grønt liv i byen.

Initiativgruppen består af Helle N. Johansen, Kirsten Jahn Nielsen, Hanne Hansen, Per Nymann og Gendula Ströh-Jensen.

Projekt Tryg Landsby i Grumstrup kan følges på Facebook og Grumstrups webside, hvor man også kan melde sig til grupperne.

Giv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021