50 attraktive boliger i udkanten af Odder50 familieboliger på Holbeks Ager i Odder kan tages i brug af lejerne den 1. december. Bygherren, Domea Odder, holdt den 13. april rejsegilde på projektet, der har Dansk Boligbyg a/s, Horsens som totalentreprenør. 

Byggeriet opføres med facader i tegl, kombineret med bygningsdele som elevatortårne i beton og åbne ståltrapper. 40 stk. tre-rums boliger opføres med vandret lejlighedsskel i 2 etager. Boligerne udføres med niveaufri adgang fra stueplan og fælles elevator til 1. sal. Og 10 boliger opføres som fire-rums rækkehuse i to etager og med indvendige trapper.

Bygherrens repræsentant, Louise Prahm, var overbevist om, at boligområdet med syv blokke, vil medvirke til at skabe udvikling i Odder kommune. Hun glædede sig over resultatet, som er skabt ved at alle involverede har kombineret muligheder med ansvar i hele byggeprocessen.

Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune, huskede tydeligt sit ”første skovlstik” – ikke spadestik, fordi han tog stikket med en gravko, hvor instrumenterne var joysticks. Og han betegnede det som ”vildt attraktivt” at komme til at bo på Holbeks Ager, der ligger højt i udkanten af Odder.

Afdelingsleder Anton Nørgaard, Dansk Boligbyg a/s lagde vægt på, at alle – lige fra tanke og idé til håndværkernes udførende arbejde – har fokuseret på kvalitet i arbejdet. Han glædede sig over, at alle involverede har betragtet sig som aktive medspillere på ét hold med ét mål for øje: Et rigtig flot byggeri.

Bebyggelsen er placeret i et grønt område i Odder med fælles friarealer, ophold, leg og parkering. Alle boliger får selvstændige haver og altaner, og der etableres udvendige depotrum. Til december kan lejerne flytte ind på Holbeks Ager i Odder.

Den samlede bebyggelse er på næsten 5.000 etagemeter. Entreprisesummen er 48 mill. kr. excl. moms. Arkitekt er Luplau & Poulsen, Århus og ingeniør er Viggo Madsen A/S, Århus.

Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021