Alle ville se ”girafferne” i GedvedNår spidskandidaterne til byrådsvalget er samlet under samme tag, tiltrækker det rigtig mange tilskuere, samt partiernes kandidater og støtterne. Der var fyldt til sidste plads i den gamle Seminariesal i Gedved og der var mange spørgsmål til kandidaterne.

Af Jørn Kildall

Der var lidt ændringer i aftenens program i forhold til det annoncerede, ordstyrer Jens Glavind blev erstattet af sin kollega Theresa Dam Andersen. I panelet måtte eneste kvinde, Lisbeth Torfing (EL) melde afbud pga. sygdom – så panelet bestod kun af seks mænd.

Valgpanelet bestod af borgmester Peter Sørensen (S), Martin Ravn (V), Michael Nedersøe (DF), Esben Hedeager (K), Jakob Bille (LA) og Paw Amdisen (SF).

Det var Gedved Lokalråd som havde indkaldt til vælgermødet og formand Niels Arne Kjærgaard Jensen bød alle velkommen og fortalte om hvordan mødet skulle forløbe. Fra Lokalrådet havde man forberedt ni spørgsmål til deltagere og temaerne var udvikling af mellembyerne og trafikplaner.

Et af spørgsmålene kom fra formand i Gedved IF, Anders Schou Vigild: Hvad ville kandidaterne gøre ved de mørke områder på stier og veje øst for byen? Politikerne ville gerne vide hvilken rækkefølge tingene skulle etables i og en mulighed er at søge midler i mellembypuljen lød et svar. Alle var enige om at trafiksikkerhed ligger højt på dagsordenen og udviklingen i Brædstrup blev fremhævet som en model man også kunne anvende i Gedved, hvor der allerede er mange ildsjæle.

Det modsatte af manglende lys er lysforurening i industriområdet. Der kom eksempler frem på meget kraftig belysning ude fra industriområdet vest for Gedved, hvilket kan virke meget generende og i samme område var der i de oprindelige planer blevet lovet grønt mellem bygningerne og parkagtigt udseende. Hvilket mange mener ikke er opfyldt.

Politikerne bad om at man atter henvender sig til forvaltningen ellers skal man gå direkte til politikerne. Problemet med lysforurening er på dagsordenen til næste plan og miljømøde blev det oplyst fra panelet.

Fra Lokalrådet er man også uforstående over, at arrangementer i Gedved, gang efter gang, kun modtager 50% tilskud, mens flere arrangementer i Horsens by kan få 100% tilskud. Jakob Bille kunne oplyse at størrelsen på målgruppen som arrangementet henvender sig til, er med til at bestemme størrelsen på tilskuddet, desuden er der faste satser og en fast defineret pose med penge. Martin Ravn kunne godt forstå Gedved Lokalråds undren og mente at forudsætninger skal være ens og at alle skal have lige vilkår uanset hvor man bor i kommunen.

Der blev også drøftet planer for seniorboliger og udvidelse af plejehjemmet. Peter Sørensen kunne fortælle at man gerne vil lave trygheds boliger og at det står i flere budgetaftaler. Måske kunne der blive tale om flere friplejehjem. Der er også mulighed for udvidelse af Gedvedhus. Flere af paneldeltagerne mente også man skulle se på alternative boformer, da fremtidens ældre ønsker nye måder at bo på og mange vil gerne bo flere sammen i fællesskaber. Jakob Bille var sikker på at de ældre godt ved hvad de vil og hvordan de vil bo, og Paw Amdisen sagde at det er ikke alle som har råd til alle boligformer, og det skal de også have råd til.

Efter kaffepausen var der tid til spørgsmål fra salen og en høj hat blev sendt rundt og i den samlede man alle de mange spørgsmål.

Et af spørgsmålene var Kattegatforbindelsen, en trafikløsning alle undtaget Paw Amdisen ikke ville afvise eller gik helt ind for. Dog var de fleste enige om at der skulle flere undersøgelser til og fakta på bordet inden man kan beslutte sig om hvad der skal ske.

Der blev også spurgt om flere dagligvarebutikker i Gedved. Peter Sørensen fortalte at det kræver et vist borgergrundlag hvis der skal være flere butikker og med 2.300 indbyggere, er byen nok ikke helt stor nok til endnu en butik. Jakob Bille var af samme opfattelse, at markedskræfterne nok skulle tiltrække en butik hvis behovet opstår. Martin Ravn var ikke i tvivl om at der kommer flere butikker i fremtiden, men man skal huske på at mange butikker vil gerne ligge ved indfaldsvejene. 

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kemikalieudslip i Nim
06. maj 2024