Velbesøgt generalforsamling i Østbirk BorgerforeningØstbirk Borgerforening afholdt onsdag aften sin årlige generalforsamling i Østbirk Hallen.

Borgerforeningen tæller 151 medlemmer fordelt på 100 familier, 49 personer samt æresmedlemmerne Malthe Sørensen og Jens Jørn Lund, og ud af denne medlemsskare var der mødt 15 personer frem, og det var egentlig et meget godt fremmøde når det tages i betragtning, at det ofte kan være svært at få lokalbefolkningen at deltage i foreningsarbejde.

Borgerforeningens formand Martin Høj bød forsamlingen velkommen, og Jens Glavind blev efterfølgende valgt som dirigent.

Under sin beretning kom formanden ind på mange af de aktiviteter foreningen har været involveret i. Særligt blev den nye legeplads ved Peder Skrams Plads omtalt herunder den store hjælp der har været ydet fra forskellig side, navnlig Horsens Kommune, Super Brugsen og Jens Jørgensen.

2022 var også året hvor Østbirk fik en ny hundeskov, og den er allerede blevet et stort aktiv for byens hund-ejere der flittigt benytter skoven. Hundeskoven blev etableret i tæt samarbejde med Julianelyst der har stillet arealet til rådighed.

”Ud Af Coronaen” var overskriften på et velbesøgt arrangement i Østbirk Hallen den 20. maj, hvor ”den nye” Niels Hausgaard gav 86 deltagere en fornøjelig oplevelse. 

Skt. Hans er efterhånden blev en årelang tradition for Borgerforeningen, og i 2022 var op mod 400 borgere samlet omkring bålet hvor man bl.a. kunne høre årets båltaler Jens Glavind, og senere det lokale band ”Hit Med Mer” med den tidligere formand Bent Købmand som frontfigur.

Fugleskydningen kan snart fejre 100-års jubilæum, og begivenheden kan stadig trække borgerne i byen af huse. I 2022 blev den afgående fuglekonge Hans Boysen afløst af Jørgen Malmros Sørensen, der ved eget skyd fortjent kunne kåres som ny fuglekonge.

Østbirk Borgerforening var også initiativtager til affaldsindsamlingen, hvor der blev indsamlet 70 kg. blandet affald til gavn for miljøet.

Formandens beretning var et sandt vidnesbyrd på at det er en særdeles aktiv forening. Aftaler med OK, julearrangementet og VKR-fondens donation af 20.000 kr. til flagalleen blev også omtalt.

I juni var Østbirk Borgerforening medarrangør til et debatmøde om Østbirks fremtid – et møde der var velbesøgt og hvor der kom mange gode ideer på bordet. Borgerforeningen er med i en lokal arbejdsgruppe der arbejder på at få lavet nogle forslag til hvordan området omkring Peder Skrams Plads kan udvikles til gavn for byen.

Der var lutter ros til overs for Martin Højs beretning, og derfor blev formanden med akklamation genvalgt som foreningens formand.

Ulla Olesen der er foreningens kasserer kunne berette om et rekordstort overskud på 33.000 kr. så alt i alt kunne forsamlingen konstatere at Østbirk Borgerforeningen er en levende og aktiv forening der gør en fortræffelig indsats for Østbirk. 

Derudover var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Inger Jørgensen og Emma Lichtenberg samt revisorerne Julius Sørensen og Bo Laursen.

Lignende artikler

Jens Glavind

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023