Bedre faciliteter er på vej til kajak- og roklubberne i Horsens Marina(arkivfoto)

Samtidig skal der sættes gang i at lave en helhedsplan for søsporten og Horsens Marina, så der kan planlægges for udviklingen af området på længere sigt.

Et nyt klubhus og bedre faciliteter til at holde f.eks. stævner i Horsens Marina er på vej til Horsens Roklub og Horsens Kajakklub på Langelinie.

Borgmester Peter Sørensen mødtes forleden med klubberne for at drøfte deres forhold på både den korte og den lange bane.

- Klubberne trænger til nye og større fysiske rammer, og det er nødvendigt, at vi finder en holdbar løsning for de to klubber på den korte bane og i forhold til både den fremtidige udvikling af området og de gode løsninger for klubberne og den øvrige søsport på længere sigt. Jeg har talt med kajakklubben og roklubben om en plan for, at vi etablerer et nyt klubhus til dem på land, samt at vi sætter gang i arbejdet med en helhedsplan for hele søsportsområdet, hvilket jeg er glad for, at de bakker op om, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Han tilføjer, at visionsplanen om en havne-ø ude i fjorden er skrinlagt på grund af procesrisiko og tidshorisont, og at det sker med en samstemmende tilbagemelding fra alle søsportsklubberne om ikke at arbejde videre med projektet.

- Idéen om at etablere en havne-ø var fantastisk, men det var også en meget dyr løsning, som kunne løbe op i 80 til 100 mio. kr. plus omkostninger til nye klubhus-byggerier. Samtidig var der risiko for, at processen kunne trække i langdrag. Projektet ville bl.a. kræve en hel række af nødvendige tilladelser, samtidig med at etableringen af øen ville have omkostninger for selve fjorden. Vi skal passe godt på fjorden og arbejde for, at den bliver et godt levested for fisk, dyr og planter - og selvfølgelig en fjord, vi som borgere kan have fornøjelse af, forklarer Peter Sørensen.

Han understreger, at det heller ikke er en holdbar løsning for klubberne, at de skal vente i uvished mange år frem, og at roklubbens og kajakklubbens faciliteter i den sammenhæng har 1. prioritet.

Byggeretter afgives

Peter Sørensen har netop drøftet sagen med Horsens Byråds koordinationsudvalg, der bakker op om løsningen, og koordinationsudvalget vil nu tage sagen videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For at sikre plads og gode forhold til den lokale søsport er partierne enige om at afgive en række byggeretter i tilknytning til Langelinie.

- De arealer kan i stedet indgå i den helhedsplan, der skal laves, og bruges som f.eks. stævneplads eller andet, der skaber værdi for vores udøvere af søsport. Helhedsplanen skal blandt meget andet indeholde renovering af den del af den eksisterende oplagsplads, som ligger bag ved Nyboder, af p-pladserne ved motorbåds-klubberne og af bådebroerne og yderste bolværk i lystbådehavnen - estakaden. Planen skal selvfølgelig laves i tæt samarbejde med vores søsportsklubber, som har tilkendegivet, at de gerne deltager i det arbejde. Det er vigtigt, for det er dem, der sikrer det stærke maritime miljø, vi har. Jeg håber, at vi i Horsens Kommune sammen med brugerne kan få skabt en endnu mere attraktiv lystbådehavn på såvel den korte som den lange bane. Der er for koordinationsudvalget ingen tvivl om, at den kommende helhedsplan vil blive en gevinst for alle borgere i kommunen, siger Peter Sørensen.

Han tilføjer, at det fortsat er planen, at vinteroplagspladsen for lystbådene på længere sigt skal flyttes over på den anden side af havneindløbet - i takt med udviklingen af nordhavnen.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021