Bobler, banegård og bynærhed – og tre højhederFoto: Jan Palle Justesen

En kongelig højhed, et højt tårn og en highness, det var nogle af omdrejningspunkterne for indvielsen af den nye Campus Horsens på den gamle slagterigrund. 

Af Assia Hybert Zouaoui. Fotos Jan Palle Justesen

Den nye campus ved banegården har været i brug et stykke tid, og fredag eftermiddag blev det helt officielt, da HKH Kronprinsesse Mary kom til Horsens for ceremonielt at klippe den røde snor over og dermed indvi bygningen. 

Der var i dagens anledning opstillet 325 stole på det centrale torv i bygningen til eksterne gæster, og de var alle fyldt i god tid inden Kronprinsessens ankomst. Gæsterne blev inviteret til at fordrive ventetiden med et glas bobler, og det summede således feststemt og forventningsfuldt, da Kronprinsessen gjorde sin entré et par minutter før kl. 13. Der gik et sus gennem mængden og lød også klirren af enkelte, væltende champagneglas, da alle rejste sig som i én bevægelse og fik travlt med at finde mobiltelefonerne frem for at fotografere. Kronprinsesse Mary fik ved ankomsten overrakt blomster af en landsmand, den australske maskiningeniørstuderende, James Hocking, der oprindeligt kom til Danmark for at dyrke en særlig gren af ridesporten, voltigering, men som er faldet så godt til her, at han er gået i gang med at uddanne sig på VIA. 

Programmet for indvielsen bestod af festtaler, musikalske indslag, snoreklipning samt en pause, hvor gæsterne kunne besøge buffeten, mens Kronprinsessen fik en rundvisning. Begivenhederne blev igangsat af VIAs rektor, Harald Mikkelsen, der bød velkommen til de prominente gæster, som ud over Kronprinsesse Mary talte Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, borgmester Peter Sørensen, foruden eksterne gæster, medarbejdere og de talrige studerende, der havde taget opstilling på balkonerne ovenover bygningens centrale torv. 

Campus er den suverænt højeste bygning i Horsens og rager med sine 67 m godt op over byens øvrige tage. Det markante højhus skyder sig ud af blok C og rager yderligere 11 etager op. De i alt 16 etager, ja, faktisk 17, hvis man medregner Inseros tagterrasse, udgør et markant vartegn for Horsens, som kan ses viden om, også i overført forstand. 

Borgmester Peter Sørensen, der også er formand for VIAs bestyrelse, betegnede i sin tale sig selv som den lige nu mest stolte borgmester i Danmark. Han fortalte om flere års tilløb til etableringen af ny campus og understregede, at Horsens sjældent får noget foræret, men må kæmpe for tingene, og han glædede sig derfor over, at så mange parter fra starten har budt ind og engageret sig i arbejdet med at omsætte vision til realiteter. 

Foto: Jan Palle Justesen

Midtvejs i programmet var det tid til den ceremonielle snoreklipning. Der var til formålet udspændt en rød snor ud foran trappen til blok A. Den klippede Kronprinsessen nu over, og hermed var Campus Horsens officielt indviet. 

Kronprinsessen blev i pausen vist rundt i de enkelte uddannelsesblokkes hubs på 2. etage, hvor hun stiftede bekendtskab med forskellige uddannelser. I to af de tre hubs stod studerende og lærere klar til at fortælle om uddannelsernes indhold og det udbytte, man som studerende kan få af dem, og i den tredje hub mødte hun den franske kunstner, Daniel Buren, som har udarbejdet den karakteristiske, integrerede bygningskunst i samarbejde med CF Møller Architects. 

Det officielle program skulle efter planen slutte kl. 14.30. Det tog dog en smule længere, da Kronprinsessen tog sig god tid til at få sagt ordentligt farvel. Hun gav sig også tid til en udtalelse til den fremmødte presse uden for den gule indgang, hvor hun gengav sine indtryk fra besøget og påpegede vigtigheden af, at Danmark har sådanne uddannelsesmiljøer, inden hun satte sig ind i Krone 8 og blev kørt bort. 

En ting er at udtænke og bygge en så imponerende og imposant campus. Noget andet er den logistik og planlægning, som har skullet til for at rykke VIA University College fra Chr. M. Østergaards Vej til Banegårdspladsen. Forud for ibrugtagningen er gået en enorm, planlægningsmæssig og logistisk opgave med at flytte interiør og udstyr fra VIAs gamle placering på Chr. M. Østergaards Vej til Banegårdspladsen. 

Den nye campus rummer færre undervisningslokaler end den gamle, men til gengæld er her flere grupperum og loungeområder, man kan opholde sig i, når der ikke er undervisning. I modsætning til Chr. M. Østergaards Vej vil en klasse derfor typisk ikke have et stamlokale., og det betyder, at undervisningslokalerne kan udnyttes mere effektivt, samtidig med, at der er mere plads til gruppe- og individuelt projektarbejde. 

Det har stor betydning for byen at få så mange studerende ind i centrum, få hundrede meter fra gågaden og centrum. De mange især unge er begyndt at præge bymidten, og det har også kunnet ses på Andreas Steenbergs Plads, som samtidig med campusbyggeriet har fået en vellykket ansigtsløftning.

Foto: Jan Palle Justesen

Assia Zouaoui

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kagehuset i verdensrummet
14. feb 2023