Byggeri til børneneAf Niels Peter Bøgballe (S), formand Børne- og dagtilbudsudvalget

I Børne- og dagtilbudsudvalget har vi prioriteret den ramme på omkring 200 mio. kr., vi har til anlægsprojekterne på dagtilbudsområdet for de kommende år.

Af Niels Peter Bøgballe (S), formand Børne- og dagtilbudsudvalget, Munksbakke 33, 8700 Horsens

I 2024 en ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg på Nørrestrand Allé (9 grupperum), ombygning af ude-indehus i Lund (1 grupperum) og en ny daginstitution i Sydbyen på Højvangs Alle (8 grupperum).

I 2025 en udvidelse ved Skovhuset i Østbirk (4 grupperum) og en udvidelse ved Lund Børnehus (8 grupperum).

I 2026 en udvidelse i Hovedgård (2 grupperum), og i 2027 udvidelse og ombygning (5 grupperum) i Søvind samt en specialbørnehave på Højen 1 (6 grupperum).

Prioriteringerne er foretaget ud fra en vurdering om, hvor behovet for kapacitetsudvidelse er mest påtrængende. F.eks. havde vi i udvalget sidste år sat penge af til, at udvidelsen ved Lund Børnehus skulle ske i 2026, men administrationen har justeret sin prognose for Dagtilbud Lund, så det står klart, at behovet kommer før, og derfor anbefaler vi i udvalget, at byrådet godkender at vi fremrykker midler, så vi kan komme i gang tidligere, så kapacitetsudvidelserne kan stå klar i starten af 2025.

Det er blandt andet muligt, fordi vi for nylig fik ekstraordinære 10 mio. kr., som var afsat til det skrinlagte havnebad, der gav os mulighed for at hæve tempoet på planlægningen i Østbirk, Lund og Hovedgård. Det er ikke kun godt for de tre udvidelser, da vi dermed også kan gå hurtigere i gang med de næste opgaver.

Der har været en del debat om de kapacitetsprognoser, vi får præsenteret i udvalget. Det var også et tema, jeg tog op med administrationen, da jeg tiltrådte som udvalgsformand for halvandet år siden. Derfor er jeg også tilfreds med, at administrationen har justeret værktøjet og taget erfaringerne til efterretning. Udover at have ændret vægtningen i fx Lund, viser prognoserne nu også, hvordan kapaciteten ser ud i løbet af året umiddelbart før en masse, går fra børnehaven til skole, ligesom vi har fået lagt planlægningsfaserne ind i prioriteringerne, så vi ikke kun ser på, hvornår vi har behov for øget kapacitet, men også indregner projektering, lokalplaner mv. i tidsperspektivet. Jeg gør mig ingen forestillinger om, at det nu i den justerede udgave er et perfekt værktøj, som kan forudsige fremtiden ned til sidste decimal. Derfor har jeg også bedt om, at vi i udvalget løbende orienteres om de faktiske tals udvikling, så vi politisk er klædt så godt på som overhovedet muligt og følger udviklingen tæt.

Selvom vi arbejder inden for nogle snævre rammer med det smalle anlægsloft Christiansborg har sat for os, og vi stadig ser inflationens prisstigninger præge anlægsområdet, så er det dejligt, at vi politisk bredt set er enige om at prioritere bedre rammer for børnene. Det var også derfor, jeg i sin tid bød ind på formandsposten i netop Børne- og dagtilbudsudvalget, og jeg kan mærke hele udvalget brænder for netop børnene.
 

Niels Peter Bøgballe

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024