Dyr weekend for hollandsk vognmand(arkivfoto)

Under en rutinemæssig kontrol ved Kolding i lørdags kontrollerede Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd en hollandsk lastbil med hollandske chauffører – og det endte med at blive dyrt for lastbilens hollandske vognmand.

Det viste sig ganske hurtigt, at to af chaufførerne, hvoraf den ene var vognmanden selv, havde ladet sig transportere som passagerer hos en tredje chauffør i løbet af natten fra Holland til Danmark. Den tredje chauffør var stået af tidligt lørdag morgen i Padborg, hvorefter de to chauffører havde overtaget kørslen.

Problemet bestod blot i, at de to chauffører havde afsluttet en hel dags kørsel fredag aften i Holland.

Køre- og hviletidsbestemmelserne dikterer, at man skal afholde mindst 9 timers dagligt hvil mellem to arbejdsperioder. Når de to chauffører lader sig transportere i en lastbil mellem de to arbejdsperioder, så kan dette ikke betegnes som hvil, da man ikke kan afholde hvil i en kørende lastbil. Det betyder i praksis, at de to chauffører slet ikke havde afholdt noget hvil.

Dette plus en par andre mindre forseelser betød, at den hollandske vognmand måtte betale 115.000,00 kr. i sikkerhedsstillelse, før lastbilen kunne fortsætte. Vel og mærke efter at chaufførerne havde afholdt et lovligt hvil.

Den endelige afgørelse skal træffes af domstolene på et senere tidspunkt.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Politi

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023