Så kom der lys på SupercykelstienJeanette Handberg fra fra Lund på cykelstien mellem Lund og Horsens.

Hvis man kører på Silkeborgvej mellem Horsens og Lund, har du måske bemærket at der er kommet belysning på cykelstien på begge sider af vejen. Her har avisen mødt Jeanette Handberg fra Lund som cykler samme vej hver dag og som har været en af de politiske kræfter bag belysningen.

Af Jørn Kildall

Jeanette Handberg som bor i Lund blev valgt ind i Horsens byråd for Socialdemokraterne i 2017. Cyklismen er en af hendes mærkesager. Belysning på cykelstien mellem krydset Silkeborgvej/Schüttesvej og til Lund er del af et projekt som hedder Supercykelstier i Horsens kommune.

Supercykelstier er et større projekt hvor 30 kommuner og Region Hovedstaden indgår. Projektets formål siger:  »Samarbejdet arbejder for at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde – også på strækninger over fem kilometer. «

Man er ved at være færdige med at etablere lys på cykelstien hele vejen fra Schüttesvej til Lund og Jeanette fortæller:

- Vi skal motivere flere til at hoppe på cyklen, når afstanden er under 6 km. Jo flere som vælger cyklen på dette stræk jo færre biler får vi på Silkeborgvej. Det drejer sig om sundhed, miljø, økonomi og klima.

Elcyklerne er i fremgang

Når man kigger på trafikbilledet i dag, er flere og flere køretøjer drevet af elmotorer, og cyklisterne tegner sig også for en god fremgang i antallet af elcykler, da man nemt kan køre længere distancer.

- Jeg kan godt lide den nye form for cyklisme hvor man køber en ladcykel på el i stedet for bil nummer to. Det kræver at cykelstierne og hele cykelnettet er gearet til de noget større cykler, konstaterer Jeanette Hanberg og peger på, at der også er mulighed for at opdyrke nye områder som involverer elcyklerne:

- I Børn- og uddannelsesudvalget vil vi forsøge om der er nogle dagplejere i kommunen som vil slå sig op på at være cykeldagplejere, som dels kommer rundt og henter børnene… og som bruger ladcyklen til at komme ud til oplevelser og aktiviteter.

Jeanette har et vågent øje til trafikken på Silkeborgvej og har bemærket ændringer i trafikvanerne:

- Når jeg kører på arbejde om morgenen fra Lund mod Horsens ser jeg flere og flere forældre komme kørende på en ladcykel hvor børnene bliver transporteret i daginstitution. Det er en gevinst for klimaet og sundheden, og vi får færre biler på vejene.


Fakta om Supercykelstier

Supercykelsti

  • Forsyner de største mål i byen
  • Etableres gerne i eget tracé og min. 2,5 m brede
  • God belysning
  • Høj prioritering af snerydning

I Horsens anvendes bilen på mere end hver anden af de daglige ture under 6 km, mens kun 15 % tilbagelægges på cykel.

Med den lille cykelandel og de mange, korte afstande og udbygning af cykelstinettet ses et stort potentiale i at få flere til at cykle i Horsens.

Det skal være mere attraktivt at cykle i Horsens midtby. Der skal være gode cykelfaciliteter, sikre krydsninger og der skal være mulighed for at parkere sin cykel helt tæt på gågaden, uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og øvrige lokaliteter, der tiltrækker mange cyklister.

Der skabes et sammenhængende cykelrutenet, der er særligt finmasket i midtbyen. Cykelrutenettet passerer de større attraktioner i midtbyen, banegården, uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser.

Målsætning for cyklister

  • Andelen af cykelture under 6 km i Horsens skal stige fra 15 % til 20 % i 2030
  • Der skal skabes et sammenhængende cykelrutenet, som er tryg, sikker og fremkommelig
  • Der skal være gode parkeringsmuligheder for cyklister ved lokaliteter, hvor der i fremtiden kommer mange cyklister
  • Sikre krydsningsfaciliteter
  • Fast og jævn belægning i god kvalitet

Trafikplan for Horsens. (Grafik: Horsens kommune)

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024