Ekstra bevilling sikrer mandegruppers fortsatte succesI mandegrupperne får mændene noget at mødes om og et afsæt til at komme lidt hjemmefra.

Siden efteråret 2019 har Horsens Kommune, som et led i et 2-årigt projekt, etableret mandegrupper for ældre enlige mænd. Projektet har været finansieret af puljemidler. Mandegrupperne har været så stor en succes, at Horsens Kommunes Velfærds- og Sundhedsudvalg har valgt at bevillige 350.000 kr. årligt til at sikre, at indsatsen er kommet for at blive - samt til at understøtte det gode samarbejde omkring mandegrupperne mellem Horsens Provsti, Ældre Sagen og andre samarbejdspartnere.

Afsættet for at etablere mandegrupperne har været at opspore, samt bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt de ældre mænd, der bor alene og sjældent, eller aldrig, deltager i fællesaktiviteter.

Et godt og bredt samarbejde

Mandegrupperne er blevet etableret i et tæt samarbejde med Horsens Provsti, Ældre Sagen, Kirkens Korshær, gruppen på Endelave og kommunen. Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede på deres udvalgsmøde onsdag d. 18. august at bevillige 350.000 kr. årligt til at sikre, at mandegrupperne kan føres videre i sin nuværende form:

- Samarbejdet mellem kirke, civilsamfund og kommune har fungeret bedre, end vi turde drømme om. Den glæde og øget livskvalitet mændene oplever ved at deltage i mandegrupperne, ønsker vi at understøtte også fremadrettet. Ideen om at have fællesskaber til at fremme aktive og sunde seniorliv ligger helt i tråd med Alder Bedst-tankegangen, udtaler formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget, Ellen T. Schmidt.

Siden projektets opstart i 2019 har næsten 300 mænd valgt at deltage i en gruppe, og 13 mandegrupper er etableret indtil videre - tre nye er godt på vej. De enlige mænd er blevet opsporet via kommunens forebyggende medarbejdere, som har henvist dem til mandegrupper i et sogn eller ifm. Ældre Sagen. Det er sognene og Ældre Sagen, der har etableret og drevet mandegrupperne.

I Ældre Sagen hilser man den ekstra bevilling meget velkommen. I regi af Ældre Sagen er der oprettet en række mandegrupper, som alle kører videre her efter sommerferien. Succesen med at etablere mandegrupperne tilskriver Ældre Sagen blandt andet det gode samarbejde, der har været omkring tiltaget:

- Jo mere vi kan samarbejde med kommunen og være åbne, jo bedre er det. En ny samarbejdspartner er Provstiet, og det har været en ny vinkel, som vi har været rigtig glade for. De tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagerne i mandegrupperne, er, at det har givet dem meget at komme ud og få samvær med andre, siger formand for Ældre Sagen, Johannes Jakobsen.

Snak og samvær over frokosten

En af de mandegrupper, der har oplevet stor tilslutning er Man(d) mødes i Søvind, som pastoratet har været initiativtager til. Her mødes deltagerne hver 14. dag mellem kl. 12-14 og får en god frokost med øl, vand og snaps til. Man behøver ingen tilmelding, men kan blot dukke op, hvis man har lyst. Der kommer i gennemsnit omkring 20 deltagere hver gang:

- Når vi spiser, går snakken om alt muligt - lige fra fodboldkampe til høreapparater. Gruppen giver mændene noget at komme afsted til. Hver gang er der et indlæg, hvor én af deltagerne fx holder et lille foredrag om et emne. Det kan være med eller uden billeder. Det er meget forskelligt. Der er stor opbakning til at sige noget, ja faktisk venteliste på at holde foredrag. Vi kan se på de nye i gruppen, at de kan være lidt stille i begyndelsen, men efter et par gange ønsker de også at holde foredrag, siger tovholder for Man(d) mødes, Gunner Nielsen.

Det toårige projekt sluttede i juni 2021. Bevillingen på 350.00 kr. årligt er tildelt ud fra en vurdering af, hvad de samlede årlige omkostninger fra kommunens side af vil være til at fortsætte initiativet i sin nuværende form.

Hvis du er i målgruppen og gerne vil deltage i en mandegruppe så kontakt Sund By på telefonnummer 76 29 36 75. Du kan læse mere om de forskellige mandegrupper på www.faellesskab.horsens.dk.
 

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021