Er en skattestigning i Horsens nødvendig?Jakob Bille, Liberal Alliance

Historien har det med at gentage sig – også i Horsens. Et flertal i Horsens byråd har netop vedtaget budgettet for 2024, hvori de hæver kommuneskatten med yderligere 0,3%. 

Af Jakob Bille, Liberal Alliance
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Det er ikke mere end to år siden, at borgerne i Horsens Kommune sidst blev pålagt en ekstra kommuneskat på 0,11% i 2021 og 0,08 i 2022 som, af venstrefløjen, blev solgt under mottoet ”kun en flad 50´er”. Realiteten var dog en ganske anden. Den ”flade 50´er” pr. måned var reelt flere tusinde kroner brutto årligt for en gennemsnitsfamilie. 

Og nu skal borgerne i Horsens Kommune så til lommerne igen. Denne gang er skattestigningen på 0,3%, hvilket overstiger skattestigningerne i 2021 og 2022 til sammen! Det er efterhånden ved at blive en meget kedelig tendens i Horsens, at hver gang at budgettet skrider, ja så tyr kommunalpolitikerne til skattestigninger – som reducerer, de allerede hårdt ramte familiers, rådighedsbeløb med flere tusinde kroner årligt.

I Liberal Alliance anerkender vi til fulde, at udgifterne på primært det specialiserede socialområde er steget betydeligt, og det skal finansieres. Men er midlet virkelig endnu en stigning i kommuneskatten? Det korte svar er et rungende NEJ! Tværtimod - undersøgelser, baseret på Indenrigsministeriets beregninger, viser med alt tydelighed, at hvis at Horsens kommune blev drevet lige så effektivt som Danmarks mest effektive kommune (Vejle), ja så kunne en gennemsnitlig LO-familie i Horsens Kommune spare 16.098, - kroner årligt! 

Prøv lige at forestille jer, hvad jeres egen familie kunne bruge 16.098, - kroner ekstra til? Får borgerne i Vejle så mindre velfærd og er utilfredsheden med det kommunale serviceniveau større i Vejle? Nej – på ingen måde.

Det kan altså godt lade sig gøre at opretholde den kommunale velfærd, og samtidig finde finansiering til dækning af merudgifterne UDEN en skattestigning. Det er blot et spørgsmål og politisk vilje og benhårde prioriteringer. 

Set i lyset at den enorme vækst af tilflyttere og virksomheder vi har haft i Horsens, med deraf øget skatteindtægter, ville det da også være underligt, hvis der ikke kunne findes 80 mio. ud af et samlet kommunalt budget på 6,5 mia. I Liberal Alliance efterlyser vi i den grad en politisk drøftelse af, hvad der ER kommunale kerneopgaver og hvad der IKKE er kommunale kerneopgaver. Der mangler ikke penge, der mangler fornuft!
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023