Et politisk ansvarNiels Povlsgaard, medlem af Horsens Byråd for Venstre

Debatten om forslaget til tematillæg for byudvikling, som er i offentlig høring, er i gang. Det er rigtig godt.

Af Niels Povlsgaard,
Arkitekt medlem af Horsens Byråd for Venstre. Hovedgård

Tematillægget er byrådets forslag til, hvordan kommuneplanen kan revideres, når det handler om byudvikling. Som byråd er vi pålagt at revidere kommuneplanen, og jeg er glad for, at det er et samlet byråd, der står bag tematillægget, da det handler om hele kommunens fysiske udvikling.

Forslaget til tematillægget er resultatet af en længere proces med planstrategien, hvor der er indkommet ideer og forslag til nye byområder fra borgere, lodsejere og udviklere. Alle indspark fra planstrategien er efterfølgende fagligt vurderet, og nogle projekter er helt eller delvist kommet med i det forslag, som er i høring.

Det er aldrig en borgers, et lokalråds eller en udviklers ansvar, hvis et område er blevet udpeget som potentielt byområde. Det er et politisk ansvar. 

Derfor mener jeg også, at man som ansvarlig politiker bør stå ved forslagets indhold, og forklare hvorfor vi fra politisk side mener, at det er rigtigt, at de forskellige udpegninger og perspektivarealer er med i planen. Særligt i de områder, som i Stensballe, hvor forslaget skaber borgermodstand og debat.

Hvis vi som politikere vedtager et forslag den ene dag, for herefter at sige ’men her og her, mener vi det ikke alligevel’, den næste, kan det undergrave tilliden til det politiske, strategiske samarbejde i byrådet, og den vigtige borgerdebat, der er i gang, afspores.

Debat handler netop om, at holdninger brydes, og er borgerne utilfredse skal politikerne lytte, men vi skal også forsvare det arbejde, der er resultatet af en lang proces.

Nu hører vi alle borgere i kommunen om forslaget, og herefter vurderer byrådet, i hvilket omfang nogle indsigelser og ændringsforslag kan imødekommes.

Når det endelige tematillæg er vedtaget, bliver det en del af kommuneplanen, der er et centralt udgangspunkt for byrådets arbejde med at udvikle kommunen. Det står ganske enkelt i loven, at byrådet skal ’virke for kommuneplanens realisering’, og det har jeg tænkt mig at gøre med liv og sjæl.
 

Niels Povlsgaard

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024