Færre busser men bedre mulighed for flextrafikD. 30. juni trådte nye køreplaner i kraft i Horsens kommune.  Det har navnlig betydning for mange i oplandet til Horsens by, fordi antallet af busafgange er reduceret.

Af Niels Rasmussen. Formand for Ældre Sagen i Brædstrup.
Næstformand i seniorrådet i Horsens kommune.

Til gengæld er muligheden for at benytte flextrafik,  blevet væsentlig forbedret og navnlig oprettelsen af 18 knudepunkter, fordelt over hele kommunen,  til brug for flexture, er rigtig positivt og ros til Horsens kommune for dette initiativ.

Ved at bestille en flextur fra et knudepunkt til et andet, kan man rejse for 3 kr. pr. kilometer. Kan man ikke benytte et knudepunkt er prisen 7 kr. pr. kilometer, men muligheden for at komme fra ”kantsten” til ”kantsten” er der.

Både Ældre Sagen i Brædstrup og seniorrådet i Horsens kommune indsendte  høringssvar til forslaget om ændrede køreplaner.

Vi føler, der er blevet lyttet til disse høringssvar og et af de områder,  vi pegede på var, at de sene afgange om aftenen mellem henholdsvis Horsens, Brædstrup og Østbirk skulle forblive som en mulighed. Det er nu blevet til flexafgange, så bussen kører efter en køreplan, men at der skal ringes mindst 1 time før afgang, for at gøre brug af turen.

Der er flere muligheder for at gøre brug af flextrafik, bl.a. plusture, og for mange vil det være muligt enten via rejseplanen på sin computer eller smartphone , at se de forskellige muligheder, for at blive kørt fra A til B. Men rigtig mange vil også have svært ved at forstå de forskellige muligheder for at benytte sig af offentlig trafik, og derfor en opfordring til Horsens kommune om at trykke foldere med priser og telefon numre til bestilling af ture, og lægge dem ud på biblioteker, turistinformationer og lignende steder.

Det vil mange blive glade for og chancen for at endnu flere vil benytte sig af offentlig trafik, vil blive bedre og det til glæde også for miljøet.

Niels Rasmussen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024