Flere indbyggere – færre busser?Per Bonde, Østbirk.

Det ser ud til at være Horsens kommune og Midttrafiks opskrift på udvikling i Østbirk.

Af Per Bonde 
Skjoldborgsvej 14, Østbirk

En hel række forringelser i Midttrafiks busdrift er uden megen (læs ingen) offentliggørelse sendt i høring i perioden 8. til 21. januar. Det er formentlig gået under radaren hos de fleste, og derfor vil det sikkert være begrænset, hvad der kommer af svar fra de berørte borgere. Du kan finde høringen på midttrafik.dk/horinger.

For Østbirk betyder det, at 5 daglige afgange henholdsvis til og fra Horsens nedlægges, og dermed giver en væsentlig forringelse af busservice til vores område.

Flere ikke færre borgere

Hvis det så nu var sådan, at der blev færre indbyggere i Østbirk, kunne man måske forstå, at der sker reduktioner, men tilfældet er, at vi i Østbirk har haft en befolkningstilvækst på 17,2% fra 2020 til 2023. 

Med den udvikling kunne man have en forventning om, at den offentlige busservice i Østbirk skulle stige, og ikke falde. 

Hvis Midttrafiks planer fastholdes betyder det, at alle vores unge, der søger ungdomsuddannelserne i Horsens, skal belave sig på ekstra ventetider i forbindelse med skolestart og skole slut. 

For andre, der heller ikke har andre transportmuligheder end Midttrafiks busser, vil nødvendige besøg hos myndigheder, sygehus, speciallæger, eller andre aftaler i Horsens medføre ekstra ventetid i Horsens. Enten fordi man kommer alt for tidligt til en aftale, eller fordi man skal vente ekstra længe på, at bussen går retur.

Kollektiv trafik – min bare …

Vi er, så længe jeg kan huske blevet opfordret til at frasige os privatbilismen og gå over i den kollektive transport. Mærkværdigvis bliver opfordringerne kun fulgt af dem, der i forvejen ikke har bil til rådighed, og det er der jo ikke noget at sige til, når der gang på gang varsles forringelser i den kollektive trafik. 

Med de varslede ændringer motiverer man tværtimod flere til at anskaffe egen bil.

Østbirk som bosætningsområde

Når man som borger ser sig om efter ny bolig, er der mange ting, der spiller ind i valget, og en af dem er transportmulighederne – altså hvor nemt er det at komme til og fra det nye bosætningsområde. Østbirk har som nævnt tiltrukket pænt mange nye borgere de seneste år, sikkert ikke udelukkende på grund af de gode forbindelser til Horsens, men det har dog haft en indflydelse. 

Når man forringer bustrafikken, bliver Østbirk alt andet lige et dårligere bosætningsområde – det er i mine øjne en rigtig dårlig måde at ”hjælpe” udviklingen i et af kommunens stærkeste bosætningsområder.

Skal høringsplanerne luskes igennem

Ændring i den kollektive trafik har indflydelse på rigtig mange menneskers dagligdag. Ikke des mindre har man fra Horsens kommune og Midttrafiks side valg ikke aktivt at gå ud og orientere om disse planer om forringelser, hvorfor det er gået mange af de berørte borgeres opmærksomhed forbi. 

Det er ikke en redelig måde at håndtere så væsentlig en ting på. 

Når dette læses, er høringsperioden langt overstået, og de involverede politikere kan hævde, at vi som borgere ikke har reageret rettidigt. 

Hele forløbet er uskønt, og styrker ikke ligefrem tilliden til myndighedernes håndtering at væsentlige ændringer af og i borgernes dagligdag og velfærd.

Det er en ommer!!
 

Per Bonde

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023