Flere midler til at udvikle lokalsamfundeneDen gamle grusgrav i Egebjerg stod i mange år som et tilvokset vildnis. Nu er der stier, udsigtspunkt og trapper, så alle lokale kan nyde området.

Lokale ildsjæle kan søge midler til at forbedre og forskønne deres lokalsamfund. Der er afsat 7 mio. kr. ekstra til lokale initiativer i kommunens landsbyer og mellembyer over de næste år, og der er plads til endnu flere ansøgninger.

- En grøn oase midt i Egebjerg, hvor byens borgere kan finde sammen og finde ro i naturen. Sådan beskriver lokalrådsformand i Hansted-Egebjerg, Henrik Meldgaard, projektet med at rydde og forskønne byens gamle grusgrav, der nu står klar som rekreativt område for byens borgere med nyanlagte stier, trapper og udsigtspunkt over byen.

Ekstra midler til lokale initiativer

Projektet er udført af byens frivillige i samarbejde med en lokal entreprenør, og det er finansieret gennem Horsens Kommunes mellembypulje, som netop understøtter lokale, borgerrettede initiativer.

- Horsens vokser, og det er utroligt vigtigt, at vi støtter udviklingen i de mange mindre og mellemstore byer i kommunen. Det er lokalsamfund, der spiller en helt afgørende rolle som omdrejningspunkt for det gode liv for rigtig mange mennesker. Derfor er jeg også glad for, at vi har besluttet at prioritere vores landsbyer og mellembyer i endnu højere grad, fortæller borgmester Peter Sørensen.

I budgetaftalen for 2021-24 blev forligspartierne enige om at give endnu flere midler til den udvikling. Landsbypuljen blev således hævet med 1 mio. kr. i både 2021 og 2022, mens mellembypuljen blev hævet med 2,5 mio. kr. i både 2021 og 2022.

Alle med en god idé kan søge

De to puljer kan søges af alle, som bor i en landsby eller mellemstor by i Horsens Kommune, og som har en god idé til at udvikle sit lokalområde. Det kan fx være renovering af det lokale forsamlingshus, ny legeplads eller flere træer og blomster i området.

Jakob Bille, som er formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget i Horsens Kommune, er med til at behandle de ansøgninger, som kommer ind fra lokale ildsjæle, foreninger og lokalråd:

- Vi ser et virkelig stort potentiale, og ansøgningerne spænder vidt i både idékraft og geografi. Jeg glæder mig til at se endnu flere spændende idéer til projekter, som kan være med til at forbedre og forskønne livet i vores lokalsamfund.

Med budgetaftalen er det fra politisk side prioriteret, at endnu flere gode, lokalt forankrede projekter realiseres. Derfor er kravet om medfinansiering sænket fra 25% til 15% af det ansøgte beløb.

Vil du læse mere om kriterier og retningslinjer for at ansøge om de to puljer, kan du læse meget mere på Horsens Kommunes hjemmeside www.horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021