Før var over halvdelen medlem af Østbirk IdrætsforeningFormanden for Østbirk Idrætsforening, Jens Norup Simonsen, takkede Kirsten Nørgaard g Poul Sørensen for en kæmpe indsats gennem mange år i idrætsforeningen, Samtidig udnævnte generalforsamlingens dem begge til æresmedlemmer.

Medlemstallet fyldte en del, da Østbirk Idrætsforening onsdag aften holdt generalforsamling med over 30 fremmødte medlemmer.

Formanden, Jens Norup Simonsen, noterede, at medlemstallet ikke er genetableret efter coronaen. Facit lyder på 96 færre medlemmer, hvilket svarer til en tilbagegang på 7 procent.

I 2020 - inden coronaen - var 55 procent af indbyggerne i Østbirk og Yding sogne medlemmer i Idrætsforeningen. Dette tal faldt til 47,5 procent i 2022.

Derfor bad Jens Norup Simonsen generalforsamlingen drøfte, hvordan foreningen genvinder den store lokale opbakning, og bestyrelsen fik flere opfodringer at arbejde videre med. Bl.a. bemærkede tilflyttere, at det havde været svært at se, hvad idrætsforeningen kunne tilbyde.

34 medlemmer deltog, da Østbirk Idrætsforening afviklede sin generalforsamling.

Ikke entydige årsager til tilbagegangen

I øvrigt viste analysen af medlemstilslutningen, at idrætterne, der specielt henvender sig til seniorer, har haft medlemsfremgang. Størst fremgang noteredes dog i gymnastikafdelingen, hvor det især er de yngste årgange, der i større antal har meldt sig. 

Tilbagegangen ses i fodbold-, håndbold-, badminton-, cykling- og løbeafdelingerne, men det er ikke entydigt i hvilke årgange, medlemstallet er skrumpet.

Padelbane er på vej i Østbirk

Et andet centralt emne i formandens beretning var arbejdet med etablering af en padeltennis bane i Østbirk. Her blev generalforsamlingen bedt om at tage stilling til, om Idrætsforeningen kan bruge af egenkapitalen til etableringen, men at finansieringen så vidt muligt klares via sponsorater og fondsbidrag.

Der var entydig opbakning til etablering af en padeltennis bane, men der var divergerende meninger om, hvor banen skulle placeres.

Lignende artikler

Gudrun Andreasen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023