Konfirmander Østbirk/Yding 2021Årets konfirmander - konfirmeret i Østbirk og Yding kirker 4. og 5. september 2021

Vestbirk Friskole

4. september kl. 9, Østbirk kirke

(Bagerst) Freya Ege Kjeldberg, Magnus Kousgaard Lyngaae, Parys Krzysztof Michonski, Christian Hvid Rasmussen, Noah Damgaard Henningsen, Martin Benjamin Jensen, Mathilde Tellquist Rasmussen, Lone Buhl Pedersen (præst).
(Forrest) Caroline Bartholdy Wessel Fyhn Larsen, Mathilde Kirstine Ifversen Mikkelsen, Laura Elbækgaard Svenstrup, Malica Sofia Lykkebjerg Jensen, Sofie Aggerholm Sørensen, Nete Munch Pape, Amélie Løkke Rosenbaum Andresen. (Foto: Kildall Fotografi)

4. september kl. 10.30

Yding kirke

Ida Kjær Petersen, Nyah West Lienhøft, Ian Helding Cato-Hansen, Kris Nissen, Lone Buhl Pedersen (præst) (Foto: Kildall Fotografi)

8. A, Østbirk Skole

4. september kl. 12, Østbirk kirke

(bagerst) Lone Buhl Pedersen (præst), Nicoline Louise Høj. Benjamin Thim Blicher, Malthe Højgaard Kristensen, Lukas Harbo Grotkjær, Frederik Wistoft-Ibsen, Simon Lohmann Rasmussen, Mathias Hougaard Sørensen, Ida Segenstrøm Lindholm Jacobsen, Ida Kjær Petersen.
(Forrest) Meryem Gedik, Astrid Bomholt Høgh Johansen, Johanne Lykkegård Mohrsen, Karen Gottenborg Lauridsen, Johanne Petersen Svendgaard, Mille Simonsen Holm, Ronja Hellegaard Østerkjærhuus, Milla Khanya Tejlgaard Hansen. (Foto: Kildall Fotografi)

8. B, Østbirk skole

5. september kl. 10, Østbirk kirke

(Bagerst) Peter Tast (præst), Laura Rehder Josiassen, Sofia Kamilla Michaelsen Søndergaard, Marcus Mainz Petersen, Kenny Rasmussen, Ian Helding Cato-Hansen, Albert Keller Børgesen, August Tranberg, Mikkel Hygum Sørensen, Felix Lyngsø Mielec, Anne Kragelund Kristiansen, Camilla Finnemann Andreasen.
(Forrest) Ida Marie Møller, Maya Serup Rasmussen, Mia Christensen, Sabrina Bjertrup Jensen, Olivia Arendahl, Anna Clara Puggaard Rosdahl Kraul, Catrine My Damsted, Amalie Mengel Gerdt. (Foto: Kildall Fotografi)

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024