Krumtappen på Yding Gamle SkoleDen private skole Krumtappen er flyttet til Yding og udvider med dagtilbud for unge mellem 16 og 25 år.

Den private skole Krumtappen er rykket på den anden side af kommunegrænsen fra Skanderborg til Horsens Kommune, fra en firlænget gård ved Vrold og Tåning Sø til den tidligere skole i Yding, hvor man er igang med at optimere bygningerne, som rummer omkring 1700 kvm under tag.
 Skolen har fået en aftale i stand med Horsens Kommunes Ungdomsskole og samtidig søger skolen om at blive opholdssted for 16-25 årige. En aftale Krumtappen håber er på plads i løbet af 14 dage, siger Tom Jensen, der er faglærer og medejer af Krumtappen.
 Heldagsskolen Krumtappen er en helt særlig skole med 10-12 elever. Skolen henvender sig til drenge i alderen 10-18 år, som undervises i små grupper med masser af plads og ro til at lære. Drengenes skolegang har ofte været præget af skoleskift, pjækkeri og alvorlige konflikter. Mange af drengene på skolen er enten beskrevet med diagnoser som ADHD, angst. eller massive følelsesmæssige og/eller adfærdsproblemer. Næsten alle er voldsomt skoletrætte ved indskrivningen, og de fleste er måske flere klassetrin bagud – også selvom de er normalt begavede.
 - Værkstedsfag, praktik og ekskursioner bruges som afsæt for at eleverne arbejder med at kunne skrive, regne og indgå i et fællesskab, forklarer Tom som sammen med socialrådgiver på Krumtappen Iben Andersen viser lokalerne frem og peger ud på den gamle fodboldbane, som lige nu ikke er egnet til fodbold.
 - Her skal etableres en mindre boldbane og et område til vores crossmaskiner, siger Tom, hvis altoverskyggende interesse er disse køretøjer - en interesse han deler med flere af de unge mennesker på stedet.
 En lang rød bygning bagved skolebygningerne rummer værkstederne, hvor der er rig mulighed for eleverne til at gøre noget praktisk i kombination med læring på skolen.
 Eleverne på Krumtappen møder ind til undervisning om morgenen for manges vedkommende til fælles morgenmad, og tager hjem igen efter endt skoledag. Personalet på Krumtappen gør meget ud af at fastholde en god dialog med elevernes hjem for at sikre en god overlevering af viden og erfaringer omkring den enkelte.
 - Vi følger eleverne meget tæt i gensidig tillid, f.eks. en burger på bilturen til eller fra hjemmet giver en meget afslappet dialog, siger Tom.

Døgntilbud for de 16-25 årige
Krumtappens kommende døgntilbud henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, der har behov for støtte til at fastholde og styrke såvel sociale som professionelle realtioner.
 De unge mennesker skal her bo i lejlighedene ud mod Skovhøjvej med fælles faciliteter under døgnbemanding. Tilbuddet omfatter praktisk bostøtte til at strukturere en hverdag.
 - Det kan være hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning og lignende hverdagsgøremål, siger Iben og viser de små populære kummer med urtehaver frem ved lejlighederne, der bruges til kontor, fælles og undervisningslokaler frem mod at de fastboende flytter ind.
 En 17-årig kan således godt være både i døgntilbud og gå på undervisningsdelen i f.eks. 10. årgang. Man kan også have et job sideløbende med at være fastboende.
 Hvis den unge ved indflytning på Døgntilbud Krumtappen ikke er i uddannelse eller arbejde, afsættes der hver dag tid svarende til en alm. arbejdsdag til at afdække og udfolde den unges kompetencer og ønsker i overensstemmelse med kommunens handleplan.
 Krumtappen rummer ud over en række værksteder også gode muligheder for idræt og andre fælles aktiviteter. En gang ugentlig tages turen til svømning i Horsens og Yding Skoles gymnastiksal står velbevaret og funktionel klar til at tage imod fysisk aktivitet.
 - Og vi påtænker også at gøre det muligt for de lokale at ”låne” lokaler, som jeg har hørt tidligere var muligt, siger Tom, der også har planer om at vise lokaliteterne frem for lokalbefolkningen ved et åbent hus arrangement, senere på året.
 Krumtappen har i mere end ti år arbejdet med relationer, samtaler, netværk, undervisning og praktikpladser i tilbud til udsatte børn og unge. Det pædagogisk personale efteruddannes løbende inden for blandt andet KRAP, kognitiv tilgang, mentalisering og narrative samtaler. For dokumentation og værktøj benyttes ”Bostedssystemet”, der understøtter ICS-systemet.
 Der kan visiteres til Krumtappen på alle tidspunkter af skoleåret og fra flere kommuner, forudsat at der er ledige pladser. Visitationen sker på foranledning og går igennem visitationsudvalget i kommunen.
 Krumtappen har siden opstarten i 2005 haft godt 35 børn på kortere eller længere ophold på skolen, og mange af dem er nu på efterskole eller på en ungdomsuddannelse. Unge med et lettere misbrug er velkomne, men den unge skal være indstillet på at arbejde mod stoffrihed eller frihed fra et alkoholmisbrug og leve efter samfundets normer og regler.

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024