Målet er nu nået!!Næste Borgermøde afholdes i Søvindhallen den 27. maj 2024 kl. 19.00 med efterfølgende stiftende generalforsamling til Søvind Varmeværk A.M.B.A.

SØVIND - I november 2022 gik Søvind Varmegruppe i gang med at se på, hvorledes man i Søvind kunne få udfaset brugen af fossile brændstoffer såsom olie og gas, så man blev uafhængige af gas fra Putin, og der skulle derfor findes en anden måde at få produceret den varme, alle jo skal bruge. 

Af Søvind Varmegruppe

Dette og ønsket om at bidrage til Verdens Klimamål og målene sat af Folketinget gjorde, at Søvind Varmegruppe blev nedsat for at finde den billigste og mest bæredygtige løsning på denne udfordring.

Søvind Varmegruppe og Region Midtjylland indgår i samarbejde

Søvind Varmegruppe, der straks gik i samarbejde med Klimasekretariatet i Horsens Kommune, blev udvalgt af Region Midtjylland til at være pilotprojekt for mindre landsbyer, der stod i samme situation, og regionen støttede gruppen med kr. 100.000, -. Kommunen ville støtte med kr. 50.000, -, så der var midler til at arbejde videre med projektet.

Undersøgelser af lokale fjernvarmemuligheder

Efter stor aktivitet med at undersøge mulighederne for levering af fjernvarme fra eksisterende lokale værker, hvilket desværre ikke har kunnet lade sig gøre, primært fordi en transmissionsledning til Søvind bliver alt for dyr, gik man en anden vej. Det var nødvendigt at undersøge, om det var fornuftigt at etablere sit eget varmeværk i Søvind.

Ingeniørfirmaet COWI involveres

På baggrund af Søvind Varmegruppes arbejde, hvor der har været en virkelig stor hjælp og uvurderlig støtte fra Klimasekretariatet, har Horsens Kommune finansieret Ingeniørfirmaet COWI til at udarbejde et projektforslag for et fjernvarmeværk, hvor varmen fremstilles centralt ved hjælp af en varmepumpe.

Valg af varmepumpeløsningen

Denne løsning er valgt ud fra en række beregninger af adskillige andre løsninger, herunder Termonet, Flisanlæg, Halmfyr, Solcelleanlæg osv. Dette er gennemgået på borgermøder i Søvind, hvor der allerede er afholdt 2 succesfulde møder, hvor op mod næsten 200 borgere gav sin støtte til det videre arbejde med projektet.

Præsentation af det færdige projektforslag

COWI er nu klar til at præsentere det færdige projektforslag, som fremlægges på det næste borgermøde, der afholdes den 27. maj 2024 kl. 19.00 i Søvindhallen. Herefter ansøges om Bæredygtig-, Natur- og Klimaudvalgets godkendelse af projektet, så der kan opnås mulighed for at få lån ved Kommunekredit med Horsens Kommunes garantistillelse. Det er selvfølgelig et krav, at der skal være nok borgere, som ønsker at give bindende tilsagn til projektet, før det kan godkendes.

Etablering af Søvind Varmeværk A.M.B.A.

Da det skal være et selskab med et CVR-nummer, der indsender projektansøgning til kommunen, skal Søvind Varmeværk A.M.B.A. etableres umiddelbart efter borgermødet. Den vigtigste opgave her vil være i forbindelse med en stiftende generalforsamling at få valgt en bestyrelse til det kommende Søvind Varmeværk A.M.B.A. Der er allerede flere gode kræfter, der er villige til at stille sig til rådighed.

Undersøgelse af myndighedskrav og placering

Horsens Kommune er i gang med at undersøge myndighedskrav og beskyttelseszoner i forbindelse med placeringen af det kommende varmeværk, da der allerede er en jordbesidder, der har givet tilsagn om et stykke jord, der kan købes af fjernvarmeselskabet. Alex Salling udtaler: ” Det har været et stort arbejde at nå så langt, at der nu kan præsenteres et projekt, der både er den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til opvarmning af vores boliger og virksomheder, samtidigt med der bliver en fornuftig økonomi for den enkelte borger i Søvind. Det er vi faktisk lidt stolte af. Men uden den kompetente og engagerede indsats fra Horsens Klimasekretariat var vi aldrig nået så langt.”

Når Horsens Kommune har givet sin godkendelse af projektet, vil det så være op til den kommende bestyrelse for Søvind Varmeværk A.M.B.A. at sætte de nye mål og retningen fremover.
 

Søvind Varmegruppe

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024