Mange aktive ved Vestbirksøerne(Foto: Kim Holst)

Vestbirk kanolaugs aktivitetsdag er for aktive. Alle de ”fornøjelser” der er, kræver egen aktiv indsats – når man lige ser bort fra kaninhop, hvor det mest er kaninerne, der er aktive. 

Af Per Bonde. Foto Kim Holst

Her kan man ikke betale sig fra en karruseltur, man må finde en, der kan trække den rundt. Hvis man vil have en kæphesteridetur, må man selv lave sin egen kæphest, til gengæld var der præmie til alle for at gennemføre ”ridebanen”. 

Både over og under vand

Hvis man vil studere livet i å og sø, må man selv fange, det der skal studeres, og vil man en tur på vandet, må man selv lægge kræfterne i. En stor del af Vestbirk Efterskoles elever forsøgte at kombinere det med at færdes på vandet, og det at studere livet under vand. Hvor godt det lige lykkedes vides ikke, der blev i hvert fald ikke meldt om flodkrebs og andre vanddyr fra den side, men til gengæld så det ud til at være sjovt.
 

(Foto: Kim Holst)

En tur i krible-krable-land

Flodkrebs blev der til gengæld fanget fra Natur og Ungdoms krible krable stand. Allerede den første, der forsøgte sig med nettet, fangede en flodkrebs. Sådan en start havde folkene bag standen aldrig prøvet før, og euforien lagde sig ikke, for i alt blev der fanget omkring 30 flodkrebs – Natur og Ungdom er kede af, der går et helt år, til der igen er aktivitetsdag.

Helt rundtosset med Hans

Karruselkongen mr. Swing King var også med. Han hedder Hans og ejer den håndtrukne karrusel, men derudover er han også kasserer i Kanolauget og en af arrangørerne af aktivitetsdagen. Forespurgt om hvorfor man laver aktivitetsdagen, siger Hans, ja det er jo ikke for pengenes skyld. Det er fordi, vi synes det er sjovt eller måske mere korrekt berigende at give så mange mennesker en på opleveren. Se dig rundt – kan du se nogen, der er sure. Det er lutter smil og begejstring. Det er den slags, der giver os frivillige energi, slutter Hans.
 

(Foto: Kim Holst)

Der står frivillige bag alle aktiviteterne

Den håndtrukne færge over Gudenåen er bygget af spejderne, og det er en spejder, der er kaptajn og giver ordre om, hvornår passagererne skal trække. 

Kaninerne hopper fordi Bente og hendes hjælpere siger de skal, og det gør de så kun, hvis de er glade og har lyst. 

Kanoer og kajakker kommer ud at sejle, fordi nogle af kanolaugets medlemmer sørger for, at det forgår forsvarligt.  

Pontonbro, padlerafts og padleboards er der kun, fordi Ann og Daniel ligger grej og en kæmpe arbejdsindsats i det.

Hvor mange frivillige der er på aktivitetsdagen vides ikke, men der er mange, og de har alle sammen et smil på læben.
 

(Foto: Kim Holst)

Det går heller ikke uden sponsorerne

Jeg har lige en ting mere, siger Hans. Godt nok kan det her ikke fungere uden frivillige, men uden sponsorer går det heller ikke. De kommer med en blanding af penge og naturalier, såsom snodejsbrød fra Kagehuset og køletrailer fra trailergården. Du må godt skrive. at vi er meget taknemmelige for alle bidragene – de giver rigtig mange mennesker en glad og aktiv dag i en skøn natur.
 

(Foto: Kim Holst)

Lignende artikler

Per Bonde

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023