Natur

Lokalnyt

Her er plads til både biler og bier

25. juni 2021
Et stort bed med tusindvis af smukke, insektvenlige planter i forbindelse med det færdigomlagte vejkryds ved Langmarksvej/Sundvej i Horsens. Det er ét aktuelt eksempel på, hvordan biodiversitet tænkes ind i kommunens planlægningen af forskellige typer anlægsprojekter - til glæde for mennesker, bier og sommerfugle.
Lokalnyt

Insekt-oase virker tiltrækkende

20. juni 2021
Et stort græsareal ved Ternevej i Horsens bliver nu omdannet til en insekt-oase. Projektet er blot ét ud af en række biodiversitets-tiltag i Horsens Kommune, som ikke kun vil vokse i antal nye tilflyttere, men også i antallet af insekter.
Lokalnyt

Sankthansbål er en dødsfælde for dyrene

19. juni 2021
Hver år tændes flere hundrede Sankthansbål rundt omkring i Danmark. Desværre fanges mange dyr i flammerne, fordi de ser kvasbunken som det perfekte skjulested. Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor til at flytte og ombygge bålet, umiddelbart inden det tændes, så evt. dyr kommer ud af deres skjul.
Lokalnyt

Stå sammen for den danske natur

22. maj 2021
Den danske natur byder på et væld af magiske landskaber og vidunderlige dyr, som danskerne har nydt ekstra godt af under Corona-pandemiens lange nedlukninger. Men Danmarks natur er udfordret, og rødlisten over danske truede dyr bliver længere og længere for hvert år. Derfor vil H.K.H. Kronprinsessen og WWF Verdensnaturfonden i et nyt projekt samle danskerne om naturen.
Lokalnyt

Få en vild oplevelse sammen

24. april 2021
Tag børnene med på opdagelse i en urørt skov. Prøv for eksempel at balancere på en væltet træstamme eller se, hvem der kan få øje på flest forskellige biller og svampe. Naturstyrelsen har lavet en guide med tips til aktiviteter med børn i urørte skove over hele landet.
Lokalnyt

Vi skal passe på Sønder Vissing Bjerge

21. april 2021
1000 underskrifter har arbejdsgruppen bag Sønder Vissing Bjerge indsamlet, så området kan bevares for fremtiden til glæde for nuværende og kommende beboere i området under Jyllands Tag.
Lokalnyt

Kølig badetur i marts

14. april 2021
Hos FGU i Horsens, Handel & Service har vi modtaget denne kølige badehistorie som foregik en fredag eftermiddag i marts, hvor himlen var blå og vandet fra meget koldt.
Lokalnyt

Projekt genopretter området ved Vestbirksøerne

13. marts 2021
Horsens Kommune vil genskabe Gudenåen ved Bredvad Sø ved Vestbirk og dermed sikre naturen meget bedre vilkår. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne. Det omfattende vandløbsprojekt bliver præsenteret for alle interesserede på et online informationsmøde torsdag 25. marts 2021

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021