Nu rammer højsæsonen for skybrudOver halvdelen af alle årets skybrudskader kommer efter regnvejr i juli og august, viser en ny statistik fra Topdanmark.

Langt de fleste vandskader efter kraftigt regnvejr rammerne danskerne i de varme sommermåneder. Over halvdelen af alle årets skybrudskader kommer efter regnvejr i juli og august, viser en ny statistik fra Topdanmark. Mange skader kan undgås ved at følge en række gode råd.

Af Topdanmark A/S

Over halvdelen af alle årets skybrudskader kommer efter regnvejr i juli og august, viser en ny statistik fra Topdanmark.

Det lunefulde danske sommervejr byder ofte på meget voldsomme regnskyl. Det giver ikke bare vand til haven, men også markant større risiko for at få en vandskade end resten af året.

Forsikringsselskabet Topdanmark har gennemgået alle skybrudskader i de seneste fem år (2016 – 2020), og statistikken tegner et klart billede. Juli og august står for 53 pct. af alle skybrudsskader.

”Vi ser en helt klar tendens til, at det særligt er om sommeren, at danskerne skal være opmærksomme på skybrud. Kombinationen af stærk varme og kraftig regn giver større risiko for vandskader om sommeren. Jorden bliver typisk hård om sommeren, så vandet har sværere ved at trænge væk, og kommer der et meget kraftigt regnskyl, så går det galt”, siger Martin Wamsler, skadechef for Bygningsskade i Topdanmark.

August 2020 var den måned med flest skybrudsskader de seneste fem år, viser de nye tal fra Topdanmark. Alene i den måned anmeldte over 500 af forsikringsselskabets kunder skader efter et skybrud.

Det regner mest om sommeren og om efteråret, men årets nedbør fordeler sig langt mere jævnt end skybrudskaderne. De pludselige og kraftige regnskyl, som giver skader på danskernes huse, rammer oftest i sommermånederne.

Ny tendens – dækker flere regnskader direkte på huset

I mange store byområder er afledningen af regnvand blevet forbedret gennem de seneste år. Det betyder, at Topdanmarks kunder nu har færre skader på grund af vand, der stiger op igennem kloakkerne eller oversvømmer huse. Men omvendt hjælper Topdanmark nu flere kunder, når regnen har lavet skader på huset ved, at det har regnet direkte ind gennem husets ydre ”klimaskærm” - en utæthed i taget, en ventilationsåbning eller lignende.

”Vi har en særlig udvidet dækning mod regnskader, så forsikringen ikke kun dækker ved skybrud, men også ved kraftigt regnvejr og skader direkte på huset. Det er nu langt de fleste kunder, som har den dækning, og stadig flere kunder har haft brug for den udvidede dækning, når deres hus bliver ramt af kraftig regn”, siger Martin Wamsler.

Giv huset et skybrudstjek

Topdanmark opfordrer til, at man gennemgår sit hus og sikrer sig, at det kan stå imod kraftige regnskyl.

”Husejere bør jævnligt give deres hus et skybrudtjek. Man skal undersøge, om huset er helt tæt ved sammenføjninger i taget og ved åbninger som fx vinduer, døre og ventilation. Tjek også at afløb og tagrender ikke er tilstoppede,” siger Martin Wamsler.

Det er samtidig afgørende at sikre sig, at der er dræn og de rigtige hældninger og materialer rundt om huset, som leder vandet væk fra huset.

Lav ferie-aftale med naboen

I sommermånederne er mange danskere væk fra deres hus i flere uger – enten på tur i det danske sommerland eller på ferie til udlandet på trods af corona. Men er huset ladt alene, når skybruddet rammer, kan en vandskade blive meget værre, end hvis skaden bliver opdaget og udbedret med det samme.

”Lav altid en ferie-aftale med naboen om at holde øje med dit hus, når du er bortrejst. Der skal både holdes øje med indbrudstyve og skybrud. Det kan gøre en skybrudsskade langt mindre, hvis naboen er hurtig til at opdage skaden”, siger Martin Wamsler.

  Fakta: Sådan forebygger du regnvejrsskader

  Før et skybrud:

  • Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem af-vandingssystemerne.
  • Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset, og tjek jævnligt tag for utætheder.
  • Sørg for, at græsplæne, fliser osv. hælder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig ved fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.
  • Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet i stedet har mulighed for at sive ned i jorden.
  • Etablér faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse.

  Under et skybrud:

  • Klods dine ting i kælderen op, og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis du får en mindre oversvømmelse.
  • Montér forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vand ikke kan trænge ind.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene.
  • Tjek afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på.
  Topdanmark A/S

  Løbende annoncer

  Ugens Annoncer

  Seneste video

  112: Brand Pizza Master, Brædstrup
  08. maj 2023