Replik: Svar til Fru Ulla Gade på replik i Østbirk Avis af 16 december 2020Ole Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens

Kære Fru Ulla Gade, tak for din replik her i avisen, og jeg hilser altid en politisk kommentar velkommen om den så er positiv eller negativ.

Af Ole Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens
Vestervænget 3, 8700 Horsens.

Indledningsvis vil jeg gerne tilkendegive, at jeg fortsat står inde for min artikel i denne avis og andre medier vedr ” Skandalen vokser”.

Fru Ulla Gade påstår at min artikel, i store træk, er overgearet, måske er det fordi fru Gade er så tydelig imod det, som jeg har fremført og særligt min argumentation herfor. 

Det er jo ganske åbenlyst, at fru Gade, ikke ønsker at forholde sig til det, som foregået i forhold til minkskandalen. Det er nu altid god latin, at forholde sig til hvad der er sket og ikke som fru Gade gør, flytte fokus fra de faktiske forhold.

Det ER en skandale, det som er foregået og uanset partifarve og politisk ståsted, må, skal og er det altid den til enhver tid siddende statsminister, som har det politiske ansvar for at de pgl.s ministrer overholder ministeransvarsloven og i øvrigt påser, at embedsførelsen er i god tråd med de gældende regler for området.

Omkring Venstre og Jacob Ellemanns gøre og laden vil jeg lade det være helt op til fru Ulla Gade og Venstre at forholde sig til Venstres politiske ageren.

Fru Ulla Gade har stillet et spørgsmål til mig som medlem af Dansk Folkeparti, og antagelig også i respekt for mit byrådskandidatur, omkring tidligere minister Inger Støjberg har overtrådt dansk lovgivning i forhold til at adskille unge asylpar, under deres sagsbehandling for asyl her i landet.

Nu er det så, at jeg som medlem af Dansk folkeparti og byrådskandidat i den grad stiller mig temmelig forundret over fru Gades udtalelser.

Går fru Gade virkelig ind for barnebrude her i landet, går fru Gade ind for pædofil? Dansk Folkeparti går i den grad imod at godkende barnebrude og pædofili og både som medlem af DF, byrådskandidat og helt almindelig borger, er jeg faktisk rystet over, at nogen overhoved kan bakke op omkring sådanne forhold.

Dansk Folkeparti er garant for at vi aldrig under nogen omstændigheder vil godkende barnebrude og pædofili og egentlig er det helt grotesk, at måtte skrive sådanne selvfølgeligheder, men det så åbenbart nødvendig i forhold til fru Gades opfattelse om lov og ret.

Jeg vil gerne påpege, at Dansk Folkeparti støtter Inger Støjberg i hendes opfattelse af, at hun som minister, på ingen måde ville godkende de faktiske forhold, nemlig, at tillade at muslimske asylansøgere, overtrådte den danske lovgivning på området.

Vi må, og skal i Danmark aldrig tillade, at asylanter eller andre ønsker at inddrage den muslimske tro som værende gældende i det danske samfund.

Dansk Folkeparti er garanten for at muslimske værdier aldrig skal få afgørende fodfæste i vores land, og vi ønsker ikke muslimske værdier, som anført i sharia overhoved får fast og afgørende grobund i vores land.

Vi vil ikke acceptere, at islam på nogen måde kan skabe grobund for terror i vores land eller i det hele taget. Vi må desværre konstatere, at terror begået i den vestlige verden i overvejende og altoverskyggende grad foretages af personer med islamisk baggrund.

Vi vil ikke acceptere, at Islam nægter at anerkende lighed for begge køn. Vi vil ikke acceptere, at muslimer skal have særrettigheder i vores samfund. 

Vi vil ikke acceptere, at det det religiøse muslimske tørklæde bæres, som ansat i det offentlige, fordi tørklædet er en DIREKTE reference til den islamiske tro og den tro ønsker vi på ingen måde får en afgørende betydning i vores land. Danmark er DANSK og det skal det ifølge Dansk Folke parti fortsat være.

Dansk Folkeparti vil til enhver tid være garanter for at det kristne islæt, som i dag er gældende i vores samfund, også fremover vil være bestemmende for udviklingen i vores land.

Vi har religionsfrihed, men på ingen måder regligionslighed her i landet og jeg noterer mig med glæde, at der på tværs af partierne her til lands, fortsat er et overvejende og absolut flertal for, at disse retningslinjer fortsat skal bevares og bestå.

Omkring om fru Inger Støjberg skulle have overtrådt ministeransvarloven vil jeg lade helt op til folketinget og evt. rigsretssag om at afgøre.

Så fru Gade, jeg håber, at du er tilfreds med mit svar og i hvert fald er det skrevet med hjertet og sjælen på rette sted… og er det hyklerisk… NEJ, det er SANDHEDEN…

Ole Lund

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021