Røde Kors: 120 fik særlig takDet var især de frivillige, der fik tak, da Røde Kors Horsens Nord forleden holdt generalforsamling på Sandvad Kro.

- Det er de frivillige, der er kernen i vores afdeling, og det er antallet af frivillige, der er bestemmende for hvor meget aktivitet, vi kan starte. Derfor skal vores 120 frivillige have stor tak for indsatsen i 2022, sagde Gudrun Andreasen, formand for den lokale Røde Kors-afdeling i sin beretning.

- Antal frivillige er i øvrigt steget en halv snes i løbet af 2022, og vi har altid brug for flere frivillige, for der er masser af opgaver at tage fat på for Røde Kors, sagde formanden.

Overskud på 1,1 mio. kr.

Røde Kors Horsens Nord har også i 2022 haft sigende aktivitet og en flot økonomi.

Salget i genbrugsbutikkerne i Østbirk, Hovedgård og Tvingstrup er vokset med godt 200.000 kroner til godt 1,7 million kroner, og overskuddet er blev 1,1 million kroner, hvilket er godt 100.000 kroner bedre end året før.

En del af pengene er brugt til de lokale aktiviteter, som er Pårørendestøtte, Besøgstjeneste, Familienetværket i Brædstrup, Lektiehjælp i Hovedgård, Ferielejre på Vestbirk Camping for 16 familier og ferielejre i Sverige for 16 unge, en bustur for næsten 100 børn og voksne til Djurs Sommerland, nørklearbejde i Søvind og julehjælp til 45 familier.

Derudover har Horsens Nord-afdelingen sendt penge til sundhedsklinikkerne, som Røde Kors driver i samarbejde med Læger Uden Grænser og Flygtningehjælpen i København, Aarhus og Odense samt til Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine.

2 nyvalg

Der var to nyvalg, idet Jørgen Broch, Ring, blev valgt til bestyrelsen, og Ingerlise Thaysen, Søvind, blev valgt som suppleant. Desuden genvalgtes Gudrun Andreasen, Såby, som formand, og Jytte Storgaard, Slagballe, som bestyrelsesmedlem.

Mitzie Storgaard og Bitte Toubøl genvalgtes som revisorer, mens Bodil Schougaard ønskede at stoppe.
 

Dansk Røde Kors Horsens Nord

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023