Røde Kors-penge til UkraineRøde Kors hjælpen i Ukraine er også at støtte aktiviteter, så børn kan få så normal en hverdag som muligt med leg og fælles aktiviteter.

Den lokale Røde Kors afdeling sluttede 2022 af med at sende 300.000 kr. til Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine.

Selv om 2022-regnskabet ikke er endeligt opgjort, viser opgørelser, at der er mindst 300.000 kr., som Røde Kors Horsens Nord kan disponere over til det formål, Røde Kors arbejder for, nemlig at støtte de mest sårbare.

- Ud over informationerne gennem radio, TV og aviser, fortæller vores udsendinge i Ukraine om det store behov, der er for hjælp lige nu. Vi sendte allerede få dage efter krigens start 100.000 kr. til hjælpearbejdet, og behovet for hjælp fra verdenssamfundet er ikke blevet mindre siden, tværtimod. Derfor ved vi, at pengene gør en stor forskel her, siger Gudrun Andreasen, formand for Røde Kors Horsens Nord.

- Ud over de 400.000 kr. vi dermed har sendt til Ukraine, har vi tidligere på året doneret 50.000 kr. til arbejdet i Sundhedsklinikkerne, som Røde Kors driver i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp i København, Aarhus og Odense. I sundhedsklinikkerne tilbyder vi basal sundhedsbehandling til mennesker uden adgang til det offentlige sundhedssystem.

Hjælpen gennem Dansk Røde Kors i Ukraine er i 2022 nået ud til 1 million ukrainere.

Pengene til hjælpearbejdet stammer fra de tre genbrugsbutikker i Østbirk, Hovedgård og Tvingstrup. Det er også midler herfra, der har gjort det muligt i 2022 at give julehjælp til 45 familier, sende 15 familier på 5 dages ferie på Vestbirk Camping, sende 16 unge på en uges ferielejr i Sverige med Ungdommens Røde Kors, invitere en busfuld familier i Djurs Sommerland med alt betalt samt at drive familienetværk i Brædstrup, Besøgstjeneste, Pårørendestøtte og Lektiehjælp lokalt i Horsens Nord-området, der omfatter de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner samt Lund og Hansted-Egebjerg-områderne.

- Vi har i Røde Kors Horsens Nord en overordnet politik om, at støtte så meget lokalt, som vi har mulighed for med vores frivillige, og med et forventet overskud på godt en million kroner har vi mulighed for at gøre en mærkbar forskel lokalt foruden at bidrage pænt til Røde Kors’ hjælpearbejde i krigs- og katastrofeområde rundt i verden, siger Gudrun Andreasen.

Lignende artikler

Dansk Røde Kors Horsens Nord

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kemikalieudslip i Nim
06. maj 2024