SF ønsker retningslinjer for ”ugunstige” henvendelser til borgernePaw Amdisen

Paw Amdisen, SF Horsens byråd.

Der er i offentligheden blevet rejst en diskussion om udsendelse af henvendelser, afgørelser og andre vigtige breve til især sårbare borgere på tidspunkter, hvor borgeren ikke har mulighed for at komme i kontakt med kommunen, egen læge eller eventuelle kontaktpersoner m.v. Dette kan for borgere - og især borgere som i forvejen er sårbare - medføre en voldsom psykisk påvirkning, som på ingen måde er hensigtsmæssig.

Af SF

I Odense Kommune har man i januar behandlet et forslag om at fritage sårbare borgere fra elektronisk post i tidsperioder, hvor det ikke er muligt for borgeren at komme i kontakt med kommunen, egen læge mv.

Dette afvises dog af forvaltningen i Odense Kommune som værende i strid med lovgivning og ligebehandlingen af borgerne.

Man foreslår dog, at der i stedet udarbejdes interne retningslinjer ”i forhold til afgørelser eller andre breve, som er til ugunst for borgerne”. Og, at der ”I sager hvor budskabet godt kan vente, og hvor de ikke får konsekvenser for borgerne, at brevet først kommer senere”, at ”sagsbehandler ud fra en konkret og individuel vurdering” kan ”vælge ikke at afsende post i det nævnte tidsrum”. Desuden påpeges det, at der kan kigges ”på muligheden for at skabe tekniske løsninger med involvering af Digitaliseringsstyrelsen og/eller kontakt med leverandører med anmodning om udvikling af separate løsninger” i forhold til at undgå uhensigtsmæssige henvendelser til borgerne.

I en svarskrivelse til SF’s byrådsmedlem Paw Amdisen (15/2) er det oplyst, at man i Horsens Kommune ikke har en politik eller deciderede retningslinjer for afsendelse af afgørelser eller andre vigtige breve til borgerne, men at der arbejdes ud fra en ”egen praksis” på de forskellige områder i organisationen.

På den baggrund har SF’s byrådsmedlem Paw Amdisen fremsendt et forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune (der skal behandles 15/3) om, at der for at sikre en god og ensartet kommunikation med borgerne udarbejdes interne retningslinjer for udsendelse af henvendelser, afgørelser og breve (fysiske/elektroniske), som er til ugunst for borgerne samt at det undersøges hvordan der i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og andre leverandører via de tekniske løsninger kan arbejdes på at sikre hensigtsmæssighed i henvendelserne til borgerne.

Paw Amdisen udtaler i den forbindelse:

”Kommunikationen med borgerne og hensynet til borgerne - især udsatte borgere - bør altid være i fokus for kommunens virksomhed. Derfor mener vi i SF, at det er naturligt, at der for at sikre en god og ensartet kommunikation med borgerne udarbejdes retningslinjer for kommunens henvendelserne til borgerne, der sikrer dette og der arbejdes på at lave tekniske løsninger, der understøtter dette.

Der er ikke pt. Lovgivningsmæssige rammer for at fritage sårbare borgere for at modtage henvendelser fra kommunen på tidspunkter, hvor borgeren ikke har mulighed for at kontakte kommunen, egen læge eller eventuelle støtte- eller kontaktpersoner, men derfor kan vi godt i Horsens Kommune udarbejde nogle interne retningslinjer for kommunikationen af ”ugunstige” henvendelser til borgerne.

Vi vil nok alle sammen gerne være i stand til at tage kontakt med kommunen, vores egen læge eller få juridisk rådgivning, hvis vi modtager ugunstige henvendelser eller afgørelser fra offentlige instanser, men som det har været fremme i medierne, så kan det påvirke især psykisk sårbare borgere rigtig meget, hvis de modtager sådanne henvendelser uden at have mulighederne for at få støtte til at forstå eller agere på henvendelsen.

Derfor håber jeg meget, at mine politiske kollegaer i Økonomi- og erhvervsudvalget vil være med til at give SF’s forslag grønt lys”, udtaler Paw Amdisen.
 

SF

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021