Skal vi gentage succesen med en ny sommerpakke?I slutningen af februar blev sommerpakken evalueret under en høring i Folketinget. Især ét punkt var der bred enighed om: Lyt til erfaringerne fra sidste år og genindfør sommerpakken for 2021.

Af Landdistrikternes Fællesråd

Sommerpakkens 700 mio. kr. til dansk turisme og oplevelsesøkonomi blev modtaget med jubel hos Landdistrikternes Fællesråd, da den blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2020. I slutningen af februar var sommerpakkens effekter til debat under en høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, var en af oplægsholderne til høringen, og han håber, det blev tydeligt på dagen, at sommerpakken alt i alt har været en succes.

- Sommerpakken indeholdt mange gode, konkrete initiativer, som virkelig har sat skub i ø-turismen. Det fik vi også klare input til under høringen. Helt centralt var bl.a. boost af ø-passet og ø-turismen, gratis færgebilletter samt forhøjede fradrag på sommerhusudlejning. Det er initiativer, som vi gerne ser genindført, men det er samtidig vigtigt, at vi lytter til erfaringerne fra sidste år, fortæller Steffen Damsgaard.

Penge, der arbejder

Ud af sommerpakkens 700 mio. kr. blev der afsat 2 mio. kr. til boost af ø-turismen og Ø-passet, som Landdistrikternes Fællesråd administrerer. Pengene blev bl.a. brugt på at igangsætte en lang række events på øerne samt en intensiv markedsføringskampagne for ø-turisme. Det medførte bl.a., at der i 2020 blev uddelt mere end dobbelt så mange Ø-pas som året før. 

- De danske øer har i 2020 oplevet markant øget turisme til gavn for både lokale erhvervsdrivende, beskæftigelse og bosætning. Med sommerpakken kommer pengene ud at arbejde, frem for at virksomhederne skal søge om hjælpepakker, og det får øerne langt mere gavn af, mener Steffen Damsgaard.

Den opfattelse deler Karina Lorentzen (SF), der er formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer: 

- Vi mener bestemt, at vi skal overveje at kigge ind i endnu en sommerpakke, da det er den bedste form for hjælpepakke, øerne og landdistrikterne kan få.

I Dansk Folkeparti er man ligeledes positivt stemt over for en ny sommerpakke, fortæller Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF) og tilføjer:

- Erfaringerne fra sommerpakken taler sit eget tydelige sprog, som på mange punkter har været en stor succes for turismen på øerne og i landdistrikterne.

Færgetakster og højere fradrag på sommerhusudlejning

Et andet centralt tema for høringen var færgetakster, hvor næstformand i Landdistrikternes Fællesråd og borgmester i Samsø Kommune, Marcel Meijer (S), var blandt oplægsholderne.

- Selvom de gratis færgeruter for cyklister og gående i juli måned var en kæmpe succes blandt danskerne, så gav det samtidig et øget pres på erhvervslivet, forklarede han.

Under høringen blev det derfor af flere partere påpeget, at der bør være større fokus på at sprede sommerpakken ud, så den som minimum gælder hele sommerperioden, men også gerne udover.

Det kan ifølge Steffen Damsgaard ske ved at indføre det såkaldte fulde landevejsprincip, som indebærer, at det skal koste det samme at rejse til søs som på landevejen hele året.

- At indføre det fulde landevejsprincip vil være et godt skridt på vejen. Men for at give caféer, restauranter og attraktioner de bedste betingelser for at klare sig gennem krisen bør det kombineres med en udvidelse af gratis, eller blot meget billige, færgebilletter for gående og cyklister, siger Steffen Damsgaard.

Også hos Dansk Folkeparti ser man et stort potentiale i at indføre det fulde landevejsprincip:

- Det fulde landevejsprincip, også kaldet trafikal ligestilling, er en vigtig sag for os, som vi gerne ser indført, men der bør i sommerperioden også være en vis form for ekstra tilskyndelse for at booste ø-turismen, forklarer Hans Kristian Skibby (DF).

Det forhøjede fradrag på sommerhusudlejning, fra ca. 40.000 kr. til 60.000 kr. for ejeren, blev ligeledes drøftet under høringen, og erfaringerne viste, at det medvirkede til langt flere udbudte og udlejede sommerhuse til gavn for lokalsamfundet.

- Det forhøjede sommerhusfradrag har været med til at øge udbuddet af sommerhuse, hvilket har været gavnligt i et år, hvor der ellers har været stor rift om at købe dem. Derfor bør det forhøjede fradrag på sommerhusudlejning igen være en del af sommerpakken, siger Steffen Damsgaard.

Appel: Påbegynd forhandlingerne om sommerpakken

En vigtig lære fra sidste års sommerpakke er, at der bør være en længere implementeringsperiode, så aktørerne på og omkring øerne har mulighed for at forberede sig, tilpasse kapaciteten og ansætte nyt personale.

Derfor lyder opfordringen fra Steffen Damsgaard, at partierne bør påbegynde forhandlingerne om sommerpakken for 2021 nu.

En opfordring som både Karina Lorentzen (SF) og Hans Kristian Skibby (DF) anerkender er en faktor, som der bør tages højde for i kommende forhandlinger om sommerpakken.

- I SF er vi generelt meget positivt indstillet over for en ny sommerpakke, men vi er også meget bevidste om vigtigheden af, at der snart bliver truffet en beslutning af hensyn til forberedelsestiden, siger Karina Lorentzen (SF).

Landdistrikternes Fællesråd vil følge forhandlingerne tæt og komme med inputs til partierne i forhandlingerne.
 

Lignende artikler

Landdistrikternes Fællesråd

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023