Skulpturallé vil i dialog med borgerneBysbarnet Michael Kviums kunstværk "Seven" fra 2011, som bliver en del af skulpturalléen.

Arbejdet med at etablere en samlet skulpturallé i Horsens by tager nu de første skridt med nye skulpturer og dialog med horsensianerne om alléens videre udvikling.

Med budgetaftalen fra 2021 besluttede forligspartierne at styrke kunsten i bybilledet med en bred og alsidig skulpturallé i Horsens. Ambitionen er, alléen skal tiltrække kunstinteresserede fra hele landet med skulpturer i forskellige stilarter og med et højt kunstnerisk niveau, der sammen med de mange forskelligartede gavlmalerier bidrager med overraskelser og oplevelser i byrummet.

Nye skulpturer

Alléen kommer til at strække sig fra banegården og det nye Campus i den ene ende, gennem byen og til lystbådehavnen i den anden.

I første omgang er flytningen af den afdøde svensk-danske kunstner, Gerhard Hennings "Siddende Pige" igangsat. Skulpturen flyttes fra den nuværende placering i Vitus Berings-parken til en mere fremtrædende placering på Søndergade.

Derudover igangsættes et spændende samarbejde med den anerkendte kunster, Michael Kvium. Samarbejdet byder på opstillingen af skulpturen "Seven" fra 2011 og på udviklingen af en unik skulptur skabt til Horsens. Med den allerede eksisterende Kvium-skulptur "Double blind" i Søndergade giver det en særlig mulighed for at følge kunstnerens udvikling i den by, hvor han er født.

- Jeg ser i den grad frem til at få de første nye skulpturer opført på alléen og til at følge alléens udvikling i de kommende år. Skulpturalléen er et helt unikt projekt, som vil være med til at placere Horsens på landkortet, når det gælder kunst- og kulturoplevelser i byrummet. Kunst kan samle og indbyde til dialog, og det fællesskab har vi brug for lige nu, siger borgmester Peter Sørensen.

Kort over skulpturalléen i Horsens, der kommer til at strække sig gennem midtbyen fra banegården til lystbådehavnen.

Borgerne inddrages i alléen

Som borger bliver det muligt at komme med ønsker til, hvilken kunst der skal opføres ved alléen. Det besluttede Kultur- og Civilsamfundsudvalget på udvalgsmødet d. 14. juni. Det er en beslutning, som formanden for Kultur- og Civilsamfundsudvalget, Jacob Bille, er meget tilfreds med:

- Kunst skaber debat, og i Horsens har vi en stærk tradition for, at mange borgere engagerer sig og har holdninger til, hvordan byen skal se ud og udvikle sig. Derfor glæder det mig, at horsensianerne får mulighed for at deltage i dialogen om vores skulpturallé og komme med forslag til temaer, kunstnere og placering.

Dialogen med borgerne vil bl.a. komme til at foregå i byrummet og via sociale medier, og ambitionen er, at inspirationen fra borgernes idéer vil bidrage til, at den færdige allé kommer til at rumme værker af forskellige kunstnere, i forskellige stilarter og med forskellige udtryk.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021