Småjob vejen ud af 20 års kontanthjælpJeg kan rigtig godt lide at komme ud blandt ungerne, fortæller Malene Svangaard Dideriksen, som har fået job som buschauffør for Horsens Kommune. Jeg har en forståelse af, hvordan de har det, fordi jeg selv har en diagnose. Så føler jeg, at det giver mening, det jeg laver.

For Malene var et småjob på 13 timer vejen fra næsten 20 år på kontanthjælp til et fast fuldtidsjob i Horsens Kommunes busafdeling.

Et småjob gav Malene Svangaard Dideriksen mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet i sit eget tempo og omstille sig til arbejdslivet. Hun har to børn med diagnoser og har også selv en diagnose, og derfor har det altid været svært for hende at se, hvordan et job kunne passe ind i livet:

- Jeg kunne ikke have startet på fuld tid. Jeg var for usikker på, om jeg kunne holde til det og det kunne hænge sammen med familien. Samtidig var det vigtigt for mig, at det var et rigtigt job, og ikke bare en praktik. Jeg har været sendt ud i praktik mange gange, hvor det ikke er gået.

En særlig Horsens-tilgang

Malene er én af mange ledige horsensianere, der er så heldige at få et småjob. Tallene viser, at vi på arbejdspladserne i Horsens Kommune er gode til at hjælpe ledige i gang i et småjob. For selv om COVID-19 har skabt udfordringer på arbejdsmarkedet i 2020, er det lykkedes at fastholde, at mange ledige stadig får et småjob ved siden af deres offentlige ydelse.

At småjob er et effektivt værktøj til at sluse ledige ind på arbejdsmarkedet er direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked i Horsens Kommune, Tanja Nyborg, enig i. Faktisk har direktionen i Horsens Kommune netop besluttet at sætte fokus på at etablere endnu flere småjob internt i kommunen.

- Som kommune har vi haft fokus på småjob i flere år. Det har vi bl.a. haft gennem vores samarbejde med Jobtaskforcen, hvor vi har arbejdet for at udbrede kendskabet til småjobs blandt virksomhederne. Vi har kørt kampagner, holdt jobmesser og ansat medarbejdere, der har til opgave at etablere flere småjobs, siger Tanja Nyborg og fortsætter:

- Så det er rigtig godt at se, at det lykkes. Det momentum vil vi gerne fortsætte, og derfor har vi også netop besluttet at styrke indsatsen for at skabe endnu flere småjobs internt i kommunen. Jeg håber, at endnu flere arbejdspladser vil være med til at give ledige en chance via småjob.

Fornyet livskvalitet

For Malene Svangaard Dideriksen har småjobbet betydet, at hun i dag er ansat på fuld tid som buschauffør og kører børn til og fra specialskoler. Her drager hun nytte af, at hun selv har en diagnose, fordi det giver hende en større forståelse for de børn, hun kører med.

- Jeg kan rigtig godt lide mit arbejde. Jeg har fået at vide, at jeg har forandret mig meget, mens jeg har været her - at jeg er blevet meget mere udadvendt. Mine børn derhjemme er også glade for, at jeg har fået et job. Især for min datter er det vigtigt, at vi kan komme ud at rejse. Det kan vi nu, fordi vi kan spare op, og det har mine børn jo aldrig prøvet. Nu bliver den ældste 18.

Fakta

Gennemsnitligt har vi i Horsens Kommune i 2020 haft en stigning på 1 procent i antallet af borgere som har haft ordinære løntimer (småjob) ved siden af offentlig ydelse. På landsplan er udviklingen 0 procent.

Ydelserne, der er medregnet, er kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-/overgangsydelse og ressourceforløbsydelse.

I Horsens Kommune omfatter begrebet 'småjob' et ordinært job på små timer.

Målsætningen om 'Flere småjob i kommunen' udspringer både af budgetaftalen for 2021 og af en direktionsbeslutning i oktober 2020. Med beslutningen er ønsket fra kommunalt hold at bidrage aktivt til en udmøntning af HORSENS ALLIANCENS strategi for socialt ansvar. En strategi, der bredt appellerer til alle arbejdspladser om at gøre en indsats for at ansætte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.
 

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

22/09-22 Varebil udbrændt på Stigsholmvej lidt udenfor Brædstrup
22. sep 2022