Søg tilladelse nu, hvis du vil af med mågerne på dit tagTil sommer, når mågeæggene klækker, skriger ungerne efter føde, og de voksne måger bliver mere aggressive og generende for deres omgivelser. Lyder det bekendt? Og vil du gerne slippe af med sølvmågerne på din ejendom eller din virksomhed, så er det nu, du skal søge tilladelse til at regulere sølvmåger.

Tilladelsen til at regulere måger på sin egen ejendom skal være i hus senest 1. april

Det er en effektiv metode til regulering af sølvmåger at fjerne mågernes æg og reder - eller oliere æggene, så de ikke klækker. Ud over at kræve en vedvarende indsats fra grundejers side så kræver det også en tilladelse. Horsens Kommune opfordrer grundejere såvel som erhvervsdrivende i Horsens midtby at koble sig på kommunens samlede tilladelse til at regulere mågebestanden.

- Igen i år har vi som kommune fået tilladelse fra staten til at regulere sølvmåger i Horsens midtby. Der er tale om en samlet tilladelse, som vi kan dele med byens borgere og virksomheder. Så hvis man gerne vil regulere sølvmåger på sin ejendom i form af at fjerne æg og reder, så skal man koble sig på den fælles reguleringstilladelse inden 1. april, hvor reguleringen starter, siger Ulla Nygård Hansen, som er ingeniør ved Horsens Kommune.

På den måde behøver man ikke selv søge en individuel reguleringstilladelse ved staten - hvilket dog også er en mulighed. Det fremgår præcist af tilladelsen fra Naturstyrelsen, hvordan og hvornår man selv må regulere.

Deadline for at melde sig til kommunens samlede tilladelse er 1. april. Med tilladelsen i hus gælder det om at komme i gang:
- Man skal begynde på reguleringen senest 1. april og efterfølgende gentage indsatsen hver 14. dag frem til 31. august, hvor tilladelsen udløber. Det er netop nu, inden mågernes æg klækker, at vi alle har mulighed for at påvirke bestanden og forebygge larm og andre gener fra mågerne til sommer. Mågen er et vanedyr, der typisk yngler det samme sted år efter år; så var man generet af mågefamilier på sin ejendom sidste sommer, så er det en rigtig god ide at væbne sig med en tilladelse i år, konstaterer Ulla Nygård Hansen.

Hvis du bor eller driver virksomhed i dette område af Horsens midtby, kan du igen i år koble dig på Horsens Kommunes tilladelse til at regulere sølvmåger.

Flere våben i brug i kampen mod mågerne

Igennem de seneste fire år har Horsens Kommune løbende intensiveret kampen mod byens måger, der skriger, sviner, roder i madaffald og ligefrem kan finde på at angribe. Med politisk opbakning har kommunen afsat penge og løbende iværksat nye tiltag for at løse mågeproblemerne.

Som noget nyt kan man som ejendomsejer få hjælp via kommunen til regulering af sølvmåger på egen ejendom ved skydning.

Dette gælder kun for ejendomme inden for det afgrænsede område i Horsens midtby, hvor kommunen tilmed vurderer, at skydning er det rigtige tiltag.

- Som kommune har vi fået tilladelse til at regulere sølvmåger ved skydning. Vi har indgået aftale med jægere i Horsens om at skyde sølvmåger i midtbyen og kan dermed tilbyde borgerne hjælp til regulering frem til 15. april, oplyser Ulla Nygård Hansen.
Hun påpeger i samme ombæring, at skydning er den sidste mulighed, når det kommer til mågebekæmpelse:

- Vi vurderer hvert konkrete tilfælde, inden vi laver aftale med ejendomsejer og jægerne omkring skydningen. Skydning er sidste mulighed, hvis anden form for regulering enten ikke er mulig eller har vist sig ikke at være tilstrækkelig, siger Ulla.

Det er alene bygningsejer, der kan søge kommunen om hjælp til regulering ved skydning. Naboer kan ikke bestille skydning af måger på naboejendommen eller andre ejendomme end sin egen. Horsens Kommune foreslår, at man tager en snak med sin nabo, hvis man bor ved siden af en ejendom med en larmende mågekoloni på taget.

Der skal ikke være tvivl om, at jægerne har tilladelse til at skyde måger. Jægerne bærer gule veste med teksten 'Vildtregulering - Horsens Kommune'.

Der findes også effektive våben af den mere forebyggende slags, og kommunen tilbyder økonomisk støtte til bygningsejere, der vil tage disse i brug:

- Som bygningsejer kan man nu søge tilskud til indkøb af alle fysiske mågeforhindringer såsom fuglepigge, wirer, net, el-skinner og lignende. Det er tiltag, der skal holde mågerne væk fra bygningerne. En wire langs bygningens tagryg kan for eksempel forhindre mågerne i at stå der og holde øje med, hvem de kan angribe, fortæller Ulla Nygård Hansen. Hun håber, at man som bygningsejer kan blive inspireret af, at kommunen har etableret forskellige fysiske forhindringer på flere af kommunens bygninger.

Læs på Horsens Kommunes hjemmeside, hvordan du får del i kommunens tilladelse til at regulere måger, hvordan du får hjælp til at få skudt måger på din ejendom og hvordan du søger om tilskud til fysiske forhindringer med mere: www.horsens.dk/maager

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021